Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, Ti’ā’au i te Reforomatiora’a o te Parurura’a Totiare ‘Amui, no te Araira’a e no te ‘Utuafare fetii (MSS).

Ua farii atu te Fa'aterehau no te 'Ea e no te mau Autahira'a, te taote Jacques Raynal, i te mahana piti ra i tā'na fa'aterera'ahau, i te Fa'atere no te Ara-Moana no te 'Āfata no te mau Tu'ura'a e no te mau Titaura'a tute (CDC), o Dominique Mirada.

Ua tamau noa mai a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa i ta rātou mau tapura ‘ohipa, i te monire ra e te mahana piti, ma te fa’ahiti ihoa i te mau parau tumu no te mau rave’a no te ha’amaramaramara’a  no te mau mauha’a no te ‘ea o tei riro roa mai ei mea hina’aro rahihia no te fa’afa’a’ite fa’aarara’a e te ti’ā’au ho’era’a i te mau porotita no te ‘ea.

E tae mai te Taote Corine Capuano, Ti’a no te PAE (OMS= Pu no te Ao no te ‘Ea) no Patitifa no te hō’ē tere ‘ohipa i Porinetia farani nei, mai te 21 e tae atu i te 23 no ‘ atete no te ha’amaura’a i te hō’ē tapura ‘ohipa ‘api no te rave ‘āmuira’a i te ‘ohipa e te Haufenua e no te fa’aineinera’a i te rurura’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa, o te tupu atu i te mau motu Raroto’a ma, mai te 28 e tae  atu i te 30 no ‘ātete i mua nei.

Uiuihia no ni’a iho i te mau uira’a no te fa’anahora’a e no te mauha’ a ‘ea, te tamau noa nei te Tomite no te fa’anahora’a ‘ea (COS) i te hi’opo’araa no te hi’o fa’ahoura’a i te tareta ‘ea. Ua putuputu fa’ahou ‘ōia i te avatea monire ra, i te Peretitenira’a, e te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘ Ea, te Taote Jacques Raynal.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘ape’eha’tu e te Fa’aterehau no te mau Autahira’a, o Jacques Raynal, i te avatea mahana toru ra, i te Peretitenira’a, i te ho’e Tomite Tere, arata’ihia mai e te Taote vana’a ra o Pierre Dubus, taote pa’ari roa a’e no te Fare Ha’aiira’a Teitei no te mau Taote no Bordeaux, e o Philippe Vigouroux, Fa’atere Rahi no taua Pu Ha’apiira’a Tuatoru Toro’a taote ra no Bordeaux.

Ua farii atu te taote Jacques Raynal, Fa’aterehau ti’ā’au i te ‘Ea, i te mahana toru ra, ia Philippe Palombo, Ti’a tuha’a fenua tonohia no te ‘Āmuitahira’a Utuutura’a ma’i no Farani (FHF)- tuha’a no Patitifa apato’a e Fa’atere no te Fare Utuutura’a ma’i ‘aravihi A. Bousquet, i Niu Taratoni.