Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a Tumu, no te mau ‘Ōhipa Fenua e no te Ha’afaufa’ara’a i te mau Fenua o te Hau (MPF).

I te mahana toru ra, ua tu’urima te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, te Fa’atere Rahi no te Faremoni Socredo, o Matahi Brothers, e te Fa’atere Vahine no te Pū a te Hau no te Vanira no Tahiti, o Carine Yip-Vairaaroa, i te hō’ē fa’aaura’a no te autaipera’a no te fa’ahotura’a i te Vanira no Tahiti i Porinetia farani nei.

Ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea mahana pae ra, i Mo’orea, no te fa’atere i te tu’ura’a i te ‘ Ōfa’i Tihi matamua roa no te mau tapura ‘ohipa no te hō’ē pupa reni ‘auri pape i ni’a i te fenua o te Hau i ‘Opunohu, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha.

Ua fa’ahiti mai te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i roto i te hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, i te  mahana toru ra, i te Peretitenira’a e ‘āmui atu  o Porinetia farani i roto i te 55 ra’a no te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu, o te tupu mai te 24 no fepuare e tae atu i te 4 no mati, i Paris.

Na roto i  te tere no te ‘āmuira’a’tu i roto i te ‘iritira’a i te Ta’uruanui a to Matuita mā, o te ha’amata a Monire i ni’a i te motu no Tahuata, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, e te To’ofa Nuihau Laurey e te mau ‘Auvaha no Matuita ma i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i ni’a i te motu no Hiva ‘Oa. Ua tere pa’ato’a atu rātou e mata’ita’i i te mau tahua ‘ohipara’a a te Haufenua.

Hō’ē Tere Tomite no te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āmuihia’tu e te mau Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha e no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, e tae noa’tu i te Tepute vahine Maina Sage, o tei rave mai iho nei i te hō’ē tere ’ohipa i roto e 4 mau motu no te ta’amotu no Tuamotu, i Raroia, Takume, Taenga e Makemo.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai tumu, o Tearii Alpha, tei reira ato’a te mau Ti’a no te Fa’aterera’a o te Fa’a’apura’a (FAF=DAG) e no te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (PRTT=CAPL), i te ahiahi mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te ‘Āmuitahira’a no te feia fa’a’apu, no ni’a i te tape’ara’ahia te tapiho’ora’a, no e rave rahi no ta rātou mau hotu e te taiete SAGES a te pupu Wan.