Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua fa’atupu te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau faufa’a tumu, no te mau ‘Ōhipa Fenua e no te Ha’afaufa’ara’a i te Fenua o te Hau, o Tearii Alpha, i te hō’ē tama’ara’a i te tapati ra i Paris, e te feia ma’i porinetia e rapa’auhia ra i te Motu-no-Farani.

 

E mea horo’ahia te ‘iri ‘amura’a e te Fa’aterera’ahau no te Fa’ahotu i te mau Punavai faufa’a tumu, e te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (CAPL) e na te Tomite no Porinetia farani, e fa’atupu ‘amuihia e te turura’a a te mau ta’atira’a porinetia no te autauturura’a totiare e na te feia rima toro noa no te tauturu no taua tuha’a fenua ra.

 

Ua fana’o te mau manihini ma te ‘oa’oa e te mauruuru rahi i te ‘amura’a i te mau ma’a Tahiti monamona maita’i. Te mau ma’a : i’ota taha’ari, moa fafa, mua’a chou, taro, uru, fe’i, e aore a ia, e po’e mautini. I te pa’iara’a i te tama’a, ua fa’atae  o Tearii Alpha i ta’na mau fa’aitoitora’a i te feia ma’i o tei fa’arevahia atu na i Paris o tei nehenehe e ‘amui mai i taua tama’ara’a ra. Ua fa’atae ato’a ‘oia i te tapa’o aroha e te ha’amauruuru i te autahira’ a e te rima tauturu a te totaiete porinetia i Farani, e i te feia ma’i ihoa ra o te fa’a’oroma’i ra i roto i to ratou mau ma’i, ma te poro’i atu e : « A tamau noa i te ora i roto i te hō’ēra’a ».

 

Tama’ara’a fa’aineinehia mai e te CAPL e te Tomite no Porinetia farani

 

Ua hina’aro ato’a te Fa’aterehau e ha’amauruuru maita’i i te Piha Rautea e no te Tautaira’a Tairoto o te fa’ahaere roa atu na i Paris i te mau hotu ma’a hina’arohia no te fa’aineinera’a i taua ma’a Tahiti ra, e hau atu, o tei horo’a tamoni ‘ore noahia mai e te feia fa’a’apu porinetia, e i te Tomite no Porinetia farani, no te fa’aineinera’a i te tama’ara’a e te fariira’a mai i roto i ta’na mau fare, e tae noa’tu  te ta’ato’ara’a no te mau ta’atira’a e no te mau rima tauturu o tei ‘afa’i mai i ta ratou paturura’a.

 

E ua fa’atae ato’a atu ‘oia i ta’na mau ha’amauruurura’a i na ‘orometua e piti o tei fa’atere mai i te purera’a i taua po’ipo’i ra, te hō’ē purera’a porotetani i te Croisée Saint Jean, Pu Nohora’a i reira e noho ai te feia ma’i ato’a no Porinetia atu nei. Na ni’a i to’na ti’ara’a Tavana  ‘Oire no Teva I Uta, ua haere ato’a atu o Tearii Alpha e farerei tino roa e to’opiti tau tuahine no to’na ‘Oire, o te rapa’auhia ra i Farani, a tau ‘ava’e i teie nei te maorora’a.