Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua ‘āmui atu te Fa’aterehau no te mau Faufa’a Tumu, o Tearii Alpha, i te po’ipo’i mahana maha ra, i roto i te ‘ōro’a ‘iritira’a i te 5 ra’a no Ta’urua Nui no te ‘Uru, o te tupu mai te 16 e tae noa’tu i te 18 no mati nei, i roto i te mau ‘Āua Tiare no te Fare Tauhiti Nui.

 

Paturuhia e te Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu, fa’atupuhia e te Piha Rautea e no te Tautaira’a Tairoto ‘anetihia mai e te Piha no te Fa’ahotura’a i te Fa’a’ apu, te Piha no te ‘Ōhipa Rima ‘Ī tumu, te Fare ha’apiira’a Tuarua Hotera no Tahiti, te Fare Ha’apiira’a Tuarua Saint Joseph no Punaauia, te Ta’atira’a Papeete ropura’a ‘ Ōire  e Te Fare  Tauhiti Nui, te parau tumu a taua fa’ anahora’a ‘āpi ra, o « mau ma’a hotu ia no te hamanira’a ».

 

Te fā rahi roa a taua Ta’urua Nui ra o te ha’afaufa’ara’a ia i te fa’a’ōhipara’ a i te mau ma’a o te tumu ‘Uru, ma te tu’u ia’na i ni’a i tō’na parahira’a i roto i te ‘ā’amu a te mau ta’ata Porinetia e tō’na ho’i mau fa’a’ineinera’a rau (no te ma’a tama’a e ‘amu’amu, no te hamanira’a ra’au rapa’au ma’i e no te hamanira’a tapa).

 

No reira, e farii mai te feia fa’a’apu e te feia tunu ma’a i te mau ta’ata huira’atira no te fa’a’ite mai i ta ratou « mau ma’a rau e hamani mai, mai roto mai i te ‘Uru » e tae noa’tu  i te ‘aitauira’a i to rātou ‘aravihi, ta rātou i ‘itea mai ei huru tunura’a i te ‘Uru e ta rātou mau fa’anahora’a huna.

 

Ua ha’apapu mai te Fa’aterehau no te mau Faufa’a Tumu i te faufa’a rahi no te poihere i te faufa’a tumu no te mau ma’a tumu tupuna na roto i te tahi mau tapura ‘ōhipa e mau hotu no te fa’a’apura’a ‘Uru.