Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua ‘avari hanahana te Peretiteni  Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, mai te Fa’aterehau ihoa no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, te Tomitera Teitei, o René Bidal,  te Tavana ‘Ōire no Fa’a’a, o Oscar Temaru, e te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard, i te mahana maha iho nei i te32 ra’a no te fa’anahora’a no te Ta’uruanui no te Fa’a’apu, o te tupu mai te 28 no tetepa e tae atu i te 8 no ‘ātopa, i ni’a i te tahua no Vaitupa, i Fa’a’a.

 

Ua fa’atupuhia te 32 ra’a o te Ta’uruanui no te Fa’a’apu na roto i te fa’anahora’a no te fa’atianira’a i te mau hotu no te fenua nei e i te mau toro’a no te fa’a’apura’a, ma te autaipe maite e te Haufenua,  e te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto, e tae noa’tu i te ‘Āmuitahira’a Hei Tini Rau. Teie fa’anahora’a ‘āpi o tei ma’irihia i raro a’e i teie parau tumu « te mau hotu no te fenua e to tatou ‘ea », o te tu’u mai i te ateatea i te mau maita’i no te mau hotu no roto mai i te fenua i ni’a i te ‘ea, ma te fa’a’ite i te reira i te ‘aimamau no ni’a i te mau peu ti’a ‘ore no te ‘aihamu hanoara’a i te  mau huru ma’a atoa.

 

I roto i tā’na ‘ōrero no te ‘iritira’a, ua fa’atumu te Peretiteni Edouard Fritch i ni’a iho i teie parau e, e mea faufa’a rahi te pae no te fa’a’apu no te titi’aifarora’a o Porinetia. E fa’atere mai ‘ōia i te tareni no te fa’arava’ira’a faufa’a, tera ra, e amo ato’a mai ‘ōia i te tareni no te fa’ahereherera’a i ta tātou faufa’a tupuna natura e i ta tatou mau peu tumu e i te hō’ē tareni iho ta’ata. Te hina’aro nei te Haufenua e ia mau fa’ahou mai te tuha’a no te fa’a’apu i tō’na mau piapa huru hanahana mau, na roto i te ‘o’omora’a atu i roto ia’nai te ho’e fa’anahora’a ‘api, no te ha’amaita’ira’a i te mau ‘avei’a no te ho’ora’a, no te fa’ateateara’a i te fenua no te fa’a’apura’a e te ‘operepere au maitera’a na roto i te mau ta’amotu ato’a, te ha’amahuta fa’ahoura’a i te ‘atu’atura’a e te fa’a’ohipara’a i te mau uru ra’au e ti’a i te vaira’a, te fa’arahi fa’ahoura’a’tu i te mau fa’anahora’a no te feia ‘āpi e te horo’ara’a i te hō’ē ha’apiipiira’a papu e te maita’i na te ta’ato’ara’a.

 

Ua riro te TA’uruanui no te Fa’a’apu ei ta’urua o te ‘ore roa e nehenehe e ‘ape i teie nei, no te feia fa’a’apu, te feia fa’a’amu ‘animara e te mau tapiho’o tauiha’a no roto i te tuha’a no te fa’a’apura’a i Porinetia farani nei. Na teie fa’anahora’a e fa’atiani i te mau hotu no te fenua nei e tae noa’tu i te mau toro’a no te fa’a’apura’a, e taime faufa’a rahi ato’a te reira, no te feia fa’a’apu, no te farereira’a te tahi i te tahi è atu e tae noatu i te mau ‘aimamau.

 

I teie matahiti, ua farii atu te Ta’uruanui no te Fa’a’apura’a piri i te 290 rahira’a feia fa’a’ite’ite, i roto i te reira, e 74 feia fa’a’apu, 12 feia fa’a’amu ‘animara, 160 feia tanu tiare, 20 rima ‘i, e 8 mau tapiho’o tauiha’a no te materia no te fa’a’apura’a, e  4 feia tautai tairoto i ni’a i te tahua nno Vaitupa.

 

Ua ha’afaufa’ahia te Vanira : ua pinehia te Feti’a no Tahiti Nui i ni’a ia Edgar Taura’a

 

Ua fa’aite ato’a te Peretiteni e ua fa’ata’ahia te tahi mau tauturu ‘āpi no te porotita no te fa’a’apu i ha’amauhia mai e te Haufenua, na roto ihoa ra i te ha’amahutara’a i te pae no  te rapa’aura’a-ma’a fa’a’apu, na roto i  te reira e ha’afaufa’ahia ai te mau hotu no te Fenua, e tae noa’tu i te mau tauturu no te fa’ahotu i te fa’a’apura’a na roto i te mau motu. Ua fa’ata’a ato’ahia te reira tauturu no te ha’amahuta fa’ahou ato’ara’a i te ‘atu’atura’a e te fa’a’ohipara’a i te mau uru ra’au.

 

Te hope’a, no te niu fa’ahoura’a i te porotita o te fa’a’apu i ni’a i te mau pàpà fa’a’apihia, ua hina’aro te ‘Āpo’ora’ahau e fa’aitoito i te hō’ē fa’a’apura’a fa’atura i te ‘arutaimareva. No te fa’atupu i te reira, ua ha’amauhia mai te Fa’aterera’a no te Pioparurura’a, nā’na e mataara ia fa’arava’i fa’ahouhia mai te maita’i o te mau hotu. Te fa a te reira pu, o te arata’ira’a ia i te feia fa’a’apu, ia rahi fa’ahou atu a ta rātou mau hotu papu, ‘ōia ho’i, i te taime hō’ē, ia fa’ahotu mai i te mea maita’i, o te fa’atura i te ‘ea, ma te monamona  maita’i ho’i ia ‘amu anaehia mai.

 

No te ‘iritira’a i e Ta’uruanui no te Fa’a’apura’a, ua fa’ateitei ato’a te Peretiteni  Edouard Fritch, ia EdgarTaura’a, te hō’ē ‘aivana’a ‘aravihi no te fa’a’apura’a i te vanira, i ni’a i te ti’ara’a ei Toa na roto i te Hanahana o te Feti’a no Tahiti Nui, e te reira, no te ha’apoupoura’a ia i te ta’ato’ara’a no tā’na tauto’ora’a mai na roto i te fa’ahotura’a i taua hotu porinetia ra. Ua rave ato’a te Tomitera Teitei,  René Bidal, i te ‘oro’a no te pinera’a i te Fetia Hanahana no te Haunui i ni’a ia Stella Lehartel, o tei tui na tō’na ro’o i roto i te tuha’a no te ‘ohipa rima ‘i.