Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai tumu, o Tearii Alpha, tei reira ato’a te mau Ti’a no te Fa’aterera’a o te Fa’a’apura’a (FAF=DAG) e no te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (PRTT=CAPL), i te ahiahi mahana piti ra, i te Peretitenira’a, i te ‘Āmuitahira’a no te feia fa’a’apu, no ni’a i te tape’ara’ahia te tapiho’ora’a, no e rave rahi no ta rātou mau hotu e te taiete SAGES a te pupu Wan.

 

Hau atu i te 30 feia fa’a’apu e fa’a’amu ‘animara, tera ra, te vaira te tahi pae o rātou, ‘āita e tafetafetahia ra e te reira fifi, o tei tae ato’a mai no te fa‘a‘ite mai i to rātou autahira’a, e, na roto ato’a i te reira hō’ēra’a to rātou, i to rātou mana’o tumu no te paruru i to rātou toro’a.

 

I muri a’e i to rātou fa’a’ite  pau roara’a mai i to rātou mau ha’ape’ape’ara’a e to rātou mau hia’aira’a, e rave rahi mau fa’anahora’a terera’a ‘ohipa o tei horo’ahia’tu e te ‘Āpo’ora’ahau, no te ha’amau mai i te ho’e ti’ara’a ara’ara’a maita’i, mai te fa’arava’ira’a i te fa’aturera’a no teie taime, te fa’atupura’a i te hō’ē Ture Arata’i « A ‘aimamau i to te Fenua nei , tera ra, i te rave ato’ara’ a i te hō’ē fafaura’a na te mau ti’a toro’a ato’a no te niu maita’ira’a e te fa’arava’i   fa’ahoura’a’tu i te mau rave’a no te tanura’a.

 

Hau atu, hō’ē ato’a hoho’a rahi no te fa’ atu’ati’atira’a, no te ha’afaufa’a i te hotu n te Fenua nei, o tei ‘iritihia mai. E maha tuha’a to te reira, e tei roto ato’a ia’na, te maita’ira’a no te hi’opo’ara’a taote i te hotu no te fenua nei, te fa’a’apura’a pio, te mau hotu pu’etau e te toro’ a no te ta’ata fa’a’ apu.

 

Ma te autaipe e te PRTT (CAPL) e tamau noa’tu te ‘Āmuitahira’a no te Feia Fa’ a’ apu i te fa’atupu i teie huru farereira’a i roto i te mau hepetoma i mua nei no te ‘āmuitahira’a i te ta’ato’ara’a no te reira mau tapura ‘ohipa e te Fa’aterera’a no te Fa’a’apura’a.

 

Ua farii ha’afaufa’a maita’i atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i te ta’ato’ara’a no te reia mau fafaura’a i ‘iritihia mai e o tei ha’apapu fa’ahouhia, i roto i te reira farereira’a, e fa’a’ite atu raua i ta raua e ta te ‘ Apo’ora’ahau paturu papu i te ta’ato’ara’ a no te mau ti’a toro’a no te tuha’a no te mau punavai faufa’a tumu.