Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua fa’ahiti mai te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i roto i te hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, i te  mahana toru ra, i te Peretitenira’a e ‘āmui atu  o Porinetia farani i roto i te 55 ra’a no te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu, o te tupu mai te 24 no fepuare e tae atu i te 4 no mati, i Paris.

 

Te parau tumu o tei tape’ahia mai o : « Te Fa’a’apura’a : e tareni na te ta’ato’ara’a », hō’ē parau tumu no te mau mahana ato’a o te ha’apapu maira e mea ta’amu mau o Farani i ni’a i te parau no tō’na repo  fenua. E turu’i taua parau tumu ra i ni’a i te tareni a te mau ‘aimamau mai te hō’ē ra pere’o’o auauahi no te fa’ahotura’a a te feia fa’a’apu. E ha’afaufa’a ‘ōia i te taura tōtiare i roto i te tuha’a ma’a fa’a’apuhia o ta te fa’a’apura’a e patu no te naho’a e rave rahi.

 

Te fa’anahora’a ia tae atu o Porinetia farani, ua pupuhia’tu ia i roto i te Piha Rautea e no te Tautai Tairoto (CAPL) ma te turuhia mai e te Pū no Porinetia farani i Paris e tae noa’tu i te mau piha rau ato’a no te fa’a’apura’a. Ua riro te reira taupe’e ei pea rahi  no te ha’afaufa’a i te fa’a’apura’a porinetia i rotopu i te naho’a huira’atirae tae noa’tu i tera rahira’a 1 945 rahira’a papa’i ve’a, e 250 o ratou no te Araao o te tia’ihia i roto i taua fa’anahora’a rahi ra.

 

E fare fa’a’itera’a mana’o ato’a te reira na Porinetia farani i mua i te mau Ti’a mana porotita e i te mau tomite tere rau no te araao o te fariihia’tu na roto i to ratou mata’ita’i mana. E ‘ohipa ato’a te reira taupe’e no te tatara i te ‘e’a i te feia ti’a toro’a i roto i te mau fa’anahora’a ‘āpi no te haponora’a na te ara no te hi’ohi’o i te mau rave’a ‘api no te ‘ōperera’a, i te pae ihoa no te hamanira’a i te mau hotu no te fenua. Ta’a-è noa’tu i te ‘afata hi’o no te mau hotu no te fenua nei o te ‘apapahia i ni’a i te hō’ē ‘iri fa’a’ite’itera’a fa’a’apihia, ia au i te  hoho’a no te hō’ē va’a porinetia i ni’a i te hō’ē māhora 100 metera tuea, e  ha’afaufa’a o Porinetia farani i te hamanira’a ma’a porinetia, hō’ē tuha’a oraora, fa’atupu ‘ohipa e fa’ahina’aro rahihia.

 

Te 127 ra’a o te Tata’ura’a Rahii Ma’a tanu (CGA=TRM), e ‘āmui mai ia e22 mau huru rau, mai te mau Pia, te mau Pata  Monamona Tunuhia, te mau Meri e te mau Ruma, i roto  i te reira mau raura’a e ti’ahia’tu te feia hamani  no Porinetia farani.

 

No te ‘apapara’a « Te mau Pia », e fa’a’ite’ite atu te Fare Hamanira’a Pia no Tahiti i tā’na mau hotu.  I te pae no te ‘apapara’a no te mau « Pata monamona tunuhia », e fa’ahanahana mai te Fare Ha’apiira’a Tuarua no Mo’orea i te  hotu no tā’na fa’a’apu i Mo’orea. I te ‘āpapara’a « Meri », e piti tau Ti’a hamani no Ra’iroa e no Mo’orea o te ti’ahia’tu. E te hope’a roa, no te ‘apapara’a « Ruma », e maha mau Fare hamanira’a no te  Fenua nei, te Tamure Ruma, te Ruma Mana’o, te Ruma no te Fenua Pari Pari e te Ruma Manutea, o te ‘amui atu i roto i te tata’ura’a. Te Vanira, te Mono’i e te Poe no Tahiti, na roto e toru rahua no te fenua nei, o te fa’a’ite ato’ahia’tu i roto i te Taupe’e no te Fa’a’apu i Paris.