Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea mahana pae ra, i Mo’orea, no te fa’atere i te tu’ura’a i te ‘ Ōfa’i Tihi matamua roa no te mau tapura ‘ohipa no te hō’ē pupa reni ‘auri pape i ni’a i te fenua o te Hau i ‘Opunohu, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha.

 

No te reira tapura ‘ohipa, ua fa’a’ite atu te Peretiteni, i te ‘ōmuaroara’ a no tā’na ‘ōrero, i tō’na ‘oa’oa no te ha’amatara’ ahia taua tapura ‘ohipa ra, i roto i te hō’ē ‘Ōire e ua hō’ē te mau ti’a ma’itihia e te mau huira‘atira, no te ha’amahuta ‘āmui i te hō’ē fa’ahotura’a e ti’a i te vaira’a, i roto ihoa i taua mana’o ra no te fa’atupu i te mau ti’ara’a ‘ohipa e tano ia au i te mau hia’aira’a ta’ a-è o taua Motu ra. Ua ha’apapu ato’a atu ‘ōia, e tareni faufa’a rahi te reira na te  ‘Āpo’ora’ahau no roto mai i te mana o te mau ti’amana o te Hau e o te mau fatu taiete ‘ohipa unuma.

 

Na te Haufenua e rave hopehua i te reira tapura ‘ohipa, na roto i te tareni « Tauturura’a i te mau tapura ‘ohipa no te tuha’a  mau punavai tumu » no te Fa’aaura’a o te mau ‘Ōpuara’a Haunui/Porinetia farani 2 015-2 020. Te reira tarenii, no te fa’atorora’a ia i te hō’ē pupa reni ‘āuri pape na roto i te mau fa’a’apu tapurahia, fa’ata’ahia ia tano i ni’a iho i te mau huru pupa reni ‘āuri pape ato’a e vai nei.

 

No reira, e hamanihia mai te mau fa’anahora’a  fa’ahorora’a mai, ha’aputura’a e ‘ōperera’a i te pape fa’a’apu na ni’a i te mau fenua fa’a’apu o te Hau no ‘Opunohu, na roto i te fa’atorora’a i te pupa reni ‘āuri pape na roto mai e piti haruharura’a pape no roto i te tahora e te hamanira’a hō’ē tura ha’aptura’a pape no te hō’ē faito e 477 m3. Te faufa’a moni no te amora’a i te reira tapura ‘ohipa, tei ni’a i te faito e 55 mirioni toata farane. Ua paturu faufa’a ‘āfati’ahia ‘ōia e te Haufenua e te Haunui. Na te Haufenua ra e amo i te TVA no te ho’o ta’ato’a o te mau tapura ‘ohipa.