Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

I te mahana toru ra, ua tu’urima te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, te Fa’atere Rahi no te Faremoni Socredo, o Matahi Brothers, e te Fa’atere Vahine no te Pū a te Hau no te Vanira no Tahiti, o Carine Yip-Vairaaroa, i te hō’ē fa’aaura’a no te autaipera’a no te fa’ahotura’a i te Vanira no Tahiti i Porinetia farani nei.

 

Mai te 2 003  maira, ua turu noa mai te Socredo i te fa’ahotura’a o te Vanira na roto i te horo’ara’a i te mau anira’a ‘aitarahura’a moni ma te fa’ata’a i te mau fa’anahora’a fa’ahiahia na te mau ta’ata fa’a’apu e mau ‘opuara’a ta rātou. ‘Ōia mau, no te reira, ua tu’urimahia mai na e piti fa’aaura’a, hō’ē i te 2 003  a te te tahi i te 2 015  ra. Na roto i te reira na fa’aaura’a, hau i te 300 rahira’a tamaru ‘ūpe’a o tei ha’amauhia mai, no te hō’ē ia rarahira’a fenua ta’ato’a e 23 tā, na roto i te Ta’amotu no Tōtaiete.

 

No te pahono i te anira’a a taua matete ra, ua fa’ahaere fa’ahou mai nei te Haufenua hō’ē fa’anahora’a no te ha’amara’a atu a i te ‘ā’anora’a o te mau tahua fa’a’apura’a i ni’a i te roara’a e  3 matahiti (e 300 mau tamaru ‘ūpe’a no te hō’ē  rahira’a tahua fenua hau atu i te 11 tā) no te tapi ia roa’ahia e 60 tane vanira i te area matahiti e 2021.

 

No te reira, ua ha’apapu fa’ahou mai te Faremoni Socredo i tā’na tauturu i te mau ta’ata e mau ‘ōpuara’a ta rātou, o te fana’o ra e aore ra, ‘āita e fana’o ra, i te hō’ē tauturu na te Haufenua, ma te fa’anaho atu na rātou i te tahi mau fa’ anahora’a ‘āpi ‘aitarahura’a moni hau atu i te fa’ahiahia no te fa’aau tano maita’i i ta rātou tuha’a. E nehenehe ia ta te reira mau ‘āfa’i ‘ōpuara’a e fana’o i mua nei :

  • Hō’ē faito moni tute i ni’a i te 2 % ;
  • Hō’ē fa’ataimera’a i te fa’aho’ira’a no te mau tuha’a no te matahiti matamua no te fa’ahotura’a;
  • E i te mau tute e 5 000 farane (1 000 tara) no te mau pu’eparau.

Tae roa mai i teie mahana, e 20 rahira’a ta’ata ‘Āfa’i ‘ōpuara’a o te nehenehe e haere atu i te ‘Āfata ‘Āufaura’a a te reira Pū faremoni, ‘inaha, ua fariihia mai ta rātou mau anira’a e te tomite no te mau tauturu fa’a’apu,  e 40 mau pu’eparau tei roto ia i te tia’ira’a.