Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Tumu

Ua fa’atere te Fa’aterera’ahau no te mau Punavai Tumu, a Tearii Alpha e te Piha Rautea e no te Tautaira’a Tairoto (PRTT=CAPL), i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a no ni’a i te Ture ‘Avei’a no te Fafaura’a peu maitata’i no ni’a i te ‘ōperera’a  i te mau hotu no te fenua nei no te pae o te fa’a’apura’a.

 

Na roto i te hina’aro o te ‘Aupupu a te mau ti’a ‘ōpeere rii na’ibna’i e a te PRTT (CAPL), ua ha’amanahia mai te Ture ‘Avei’a no te fafaura’a peu maitata’i no ni’a i te ‘ōperera ‘a i te mau hotu no te fenua nei no roto i te pae no te fa’a’apura’a, no te pahono i te anira’a a te Haufenua o te hina’aro ra e fa’arava’i atu a i te raura’a no te mau hotu ma’a no te fenua nei, i roto i te mau faretoa e no te ha ‘apapapu rahi fa’ahoura ‘a’ tu a i te aura’a i rotopu ia rātou, te feia fa’a’apu e te mau fatu faretoa.

 

Te fā no te reira tauto’ora’a o te fa’arava’i fa’ahoura’a’ tu ā ia i te ‘ōperera’a i te mau hotu no te fenua nei ‘ēiaha ia motu, e no te ha’apuai fa’ahoura’a’tu i te autaipera’a no te reira mau toro’a i rotopu i te feia fa’a’apu e te feia ‘ōpere porinetia no te maita’i o te ‘aimamau porinetia. Ua fa’aha’amana’o mai te mau parau rarahi i tape’ahia mai i te ‘onara’a rahi no te patere ma’a porinetia i te pae no te rahira’a, i te pae no te maita’ira’a e  te pae no te raura’a, ma te tamau noa atu a i te rave i te ‘ohipa ma te maramarama i te pae no te fa’a’apura’a e no te ‘ōperera’a.

 

Te mau fafaura’a o tei ravehia e te feia o tei tu’urima , e mea tano maita’i no te feia ‘ōpere e no te feia fa’a’apu e no ni’a te reira i teie mau parau i muri nei : te fa’arava’ira’a i te ha’aputura’a i te mau hotu no te fenua nei, te fa’atianira’a i te mau hotu no te fenua no roto mai i te fa’a’apura’a, e te ha’apuaira’a  i te autaipe-tapiho’o-ra ‘a.

 

Te tareni a te PRTT ‘(CAPL), te piha arai vavao, o te mataarara’a ia, ia fa’atere maita’ihia te Ture ‘Avei’a e no te mape’era’a i te feia fa’a‘apu e te feia ‘ōpere i roto i te ha’amaura’a i te mau fa’atuera’a i tu’uhia mai. E  ‘iteahia te feia i tu’urima i ni’a i te tahua natirara a te PRTT (CAPL).