Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Fa’aterehau no te mau Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua noa nei (MET).

Na te Fa’aterehau no te Patura’a, ti’ā’au i te mau Roto Uahu, o Luc Faatau i ti’a atu no te ‘Āpo’ora’ahau i te ahiahi mahana ma’a ra, i roto i te ‘oro’a fa’ahanahanara’a i te 20ra’a te matahiti no te Manua ra o Paul Gauguin.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua nei, o Luc Faatau, i roto  te ‘avarira’a i te hepetoma no te mau ‘uputa vai matara noa o te Uahu no Papeete, i te monire iho nei, no te fa‘ahanahanara’a i te 5 5  ra‘a o te matahiti o taua Pū ra, e no te papetitora’a o te Poti pairati  ‘āpi ra o ‘Aito Nui II.

Ua haere atu te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na te fenua nei, o Luc Faatau, ma te ‘ape’ehia’tu e te mau ti’a no te ‘Āua Muto’i farani, i te po’ipo’i mahana piti iho nei, i te āra tahatai no Papeete, i mua noa a’e i te ‘āpo’o hopura’a pape no Tipaeru’i, no te tu’u i te mau atahoho’a ‘ere’ere.

Hō’ē Tere Tomite no te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āmuihia’tu e te mau Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha e no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, e tae noa’tu i te Tepute vahine Maina Sage, o tei rave mai iho nei i te hō’ē tere ’ohipa i roto e 4 mau motu no te ta’amotu no Tuamotu, i Raroia, Takume, Taenga e Makemo.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, ma te ‘āpitihia mai e te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te Peretiteni Fa’atere Rahi (PFR=PDG) o ATR, o Christian Scherer. Ua ‘āpe’ehia mai te PFR (PDG) o ATR, mai tei matauhia, e te mau Ti’a Fa’atere no Air Tahiti, o Joël Allain e o Manate Vivish.

No te ti’ara’a fifi o te mau terera‘a  pahi na roto i te mau motu Tuha’a pae mā, o tei fa’ahiti rahi noahia na e te mau pū horo’ara’a parau ‘āpi, ua hina’aro te Fa’aterehau ti’ā’au i te mau Utara’a e horo’a mai i teie mau ha’apapura’a i muri nei :