Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua tere atu te hō’ē Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i Huahine. Ua fariihia mai rātou e te Tavana ‘Ōire no Huahine o Marcellin Lisan, te ‘Apo’ora’a ‘Ōire e te ‘Āuvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Félix Fa’atau, i muri mai, ua rave atu taua Tomite tere ra e rave rahi mau hi’opo’ara’a i ni’a i te tahua.

 

Te tahua ‘ohipara’a o tei hi’opo’a matamuahia o te ‘āpo’o fa’aru’era’a pape ia tapiri noa’tu i te CJA (Pu a te Faia ‘Āpi Taure’a) i Fare. ‘Ōia mau, i taua vahi ra, e hopuna noa te pape i roto i te ‘apo’o fa’aru’era’a pape, no te mea, ‘aita i rahi te ‘āpo’o fa’aru’era’a pape. I mua i te reira fafara’a, e ‘itera’a no te huru o taua tahua ra, tahua aruaru, e no to’na huru iho hoho’a fenua, ua to’a’ati te mana’o o te Fa’aterehau no te Patura’a, o Luc Fa’atau, e o te Tavana ‘Ōire, Marcellin Lisan, e ia fa’aterehia te hō’ē hi’opo’ara’a e te reira hou a’e a tu’uhia’tu ai te tatarara’a ei rave’a maita’i roa a’e no te fa’ahe’era’a i te mau pape.

 

Te piti o te tahua i haerehia’tu e hi’opo’a o te ‘āpo’o no te titi’a i te mau pape tapiri noa mai i te hotera Lapita. Tae roa mai i teie mahana, te fa’aru’ehia ra te pape na roto i te hō’ē fa’aru’era’a i roto i te miti. Ua tupu te tahi mau tau’aparaura’a roro’a no ni’a i te mau ‘ihi rave’a ‘aravihi i rotopu i te Fa’aterehau no te Patura’a e te Fatu no taua hotera Lapita ra, no te hi’opo’a maita’ira’a i taua fifi ra. Mai te reira ato’a te parau no te fa’aru’era’a pape a te CJA, ua fa’aotihia e ia ravehia te hō’ē hi’opo’ara’a ‘ihi rave’a no te ‘imira’a e aha te rave’a no te tatara i te fifi e ‘iteahia ra i teie mahana.

 

I muri mai, ua ‘amui pa’ato’a atu te Tomite tere iroto i te Farehau no Huahine, no te tahi mau ‘aitauira’a mana’o roroa no ni’a i te mau ‘opuara’a a te ‘Ōire. No reira, ua vauvau mai te Tavana ‘Ōire i te ta’ato’ara’a n te mau ‘opuara’a natihia i ni’a i te fa’ahotura’a i te fariira’a ratere i ni’a i taua motu ra, mai te ho’e uahu no te mau horopatete no te mau pahi uta ratere mata’ita’i, e aore ra, no te fa’anahonahora’a i te ‘āpo’opape no te mau puhi. Ua tau’aparau ato’ahia te parau no te mau tauiha’a tu’aro, te pupa reni mori LED, te mau patura’a fare ha’apiira’a e hō’ē ‘ōpuara’a no te ‘ōperera’a i te pape ma no te inu.

 

Ua fa’aroo ha’afaufa’a maita’i atu te Peretiteni i te mau pu’eparau ato’a i vauvauhia mai, ‘are’a te Tavana ‘Ōire, i tō’na pae’au, ua fa’a’ite mai ia i te mau tapura ‘ohipa ru roa a’e a te ‘Ōire, no te pae ia no te fariira’a ratere. Ua ha’apapu atu te Peretiteni, e paturu ‘ōia i te mau ‘ōpuara’a faufa’a o te fa’ahotu ia Huahine.