Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

I muri a’e i te tere hi’opo’a i roto i te ‘Ōire no Huahine i nanahi atura, ua tere atu te Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Pereiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i Ra’iatea. I to rātou ihoa taera’a atu i taua motu ra, ua tere atu taua Tomite ra e hi’opo’a i te tahua ‘ōhipara’a ‘āpi no te uahu o te feia rava’ai e vai i ‘Uturoa. Ua oti te mau ‘ōhipa no te hamanira’a i te uahu, tera ra, te vai noa a ra te mau tapura ‘ōhipa tapiri mai (te mau vaira’a pere’o’o, te mau poromu terera’a, etv) o te te noa a ra e o te fa’aineine noahia nei a e tu’u i roto i te horo’ara’a matete.

 

Ua ti’aturi te Pū no te Patura’a no te mau Motu no Raro Mata’i ma e oti taua mau tapura ‘ōhipa ra i te ravehia hou te hope’a no teie matahiti.

 

I muri mai, ua haere atu te Tomite tere i te Pū a te Tavanahau Haufenua no Ra’iatea. I mua i te Peretiteni, e maha mau ‘utuafare fetii no Taputapuatea o tei farii mai i to rātou mau taviri fare OPH (Pū Porinetia no te Nohora’a). I muri mai, ua tupu te hō’ē putputura’a faufa’a rahi e te feia tautai no na ‘Ōire e toru no Ra’iatea no te hō’ē ta’uaparaura’a no ni’a i te fa’a’ohipara’a e te ti’a’aura’a i te mau uahu e te mau marina a te Haufenua, e vai i ‘Uturoa, e i te uahu ihoa ra no te feia tautai o tei tere noahia atura e hi’opo’a. Ua titau manihinihia’tu na na Tavana ‘Ōire e toru, e tae noa’tu i te Tavana ‘Ōira no ‘Uturoa, o Sylviane Terooatea, o tei tae ato’a mai i roto i taua putuputura’a ra.

 

Ua ha’amaramarama atu te Peretiteni e taua farereira’a, ua riro ia no te ‘Āpo’ora’ahau ihoa, ei taime no te fa’aro’o atu i te mau fa’ahapara’a, i te mau anira’a, i te mau tu’ura’a mana’o no taua ‘ōhipa rahi ra a te hau. No reira, ua tupu te mau ‘aitauira’a mana’o roroa i rotopu i te feia rava’ai e te mau ti’amana no te hau no ni’a i te ti’a’aura’a i te uahu e  i te mau pū faufa’a rahi no te rava’aira’a piri fenua. Ua fa’anaho fa’ahouhia te tahi atu a mau farereira’a no mua nei fa’ata’ahia no te fa’ahotu fa’ahou atu a i te mau mana’o o tei fa’ahitihia i taua mahana ra i mua i te fa’aterehau ti’ā’au i te rava’aira’a.

 

I te hopera’a taua putuputura’a ra, ua hina’aro te Peretiteni e haere roa e hi’opo’a i te mau pū rapa’aura’a i te mau i’a o tei hamanihia i ni’a i te uahu rahi no ‘Uturoa. E mau piha fa’ato’eto’era’a, o tei hamanihia na i te area hopea matahiti 90 ra, o tei riro na ei vahi rapa’aura’a i te mau i’a, tera ra, o tei ‘ore na a i fa’a’ohiahia na. Ua hina’aro te Peretiteni ia hi’o fa’ahouhia te fa’a’ōhipara’a i te reira mauha’a, no te ha’apuai fa’ahoura’a’tui te tuha’a no te rava’aira’a, piri fenua, na tua i Ra’iatea.