Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Hotu Tumu, o Tearii Alpha, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i te mahana maha ra i te ahiahi, i Papara, i te ‘Āvarira’a o te Tapunura’a Ma’a no Tahiti a Vaimiti Tunoa Vanel, ‘aito 2016 no te tata’ura’a fa’atupu e fa’ahotura’a i te mau taiete ‘ōhipa i roto i te tuha’a no te hamanira’a ma’a.

 

 

Ua ‘āmui ato’a atu te ‘Auavaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o René Temeharo, e te Fa’atere Rahi no te CCISM (Piha Tapiho’o Tapiha’a, e no te mau Pū ‘Ōhipa Hamanira’a Tauiha’a, no te mau Tareni e no te mau Toro’a), o André Bihannic.

 

Ha’amauruuruhia no tā’na ‘ōpuara’a no te fa’atupu i te mau « ‘I’o Tapupuhia o te ‘Ā’ahi i roto i te Punu », teie fatu taiete ‘ōhipa, e 28 matahiti to’na, ua roa’a mai ia tā’na parau tū’ite ha’apiira’a faito « ‘ihivana’a (Ingénieure) no te Fa’a’āpu e no te Hamanira’a Ma’a », ua ho’i mai ia ‘ōia i Porinetia farani nei, ma teie mana’o no te ha’afaufa’a e no te fa’arau i te mau hotu no roto mai i te tuha’a no te rava’aira’a porinetia. I muri mai hō’ē matahiti tō’na ‘ōhipa noara’a mai no te fa’aineinera’a, ma te tauturuhia’tu e te Haufenua, e na te GAE (Fa’aterera’a Rahi no te mau ‘Ōhipa Fa’arava’ira’a Faufa’a), na te CCISM, na te SOFIDEP e na te Poro Fa’a ‘āpira’a Tahiti Fa’ahotu, no te mape’era’a ‘ihirave’a e paturura’a faufa’a moni, i ‘ite mai ai taua tapunura’a ma’a ra i te ao nei.

 

Ua ha’apapu mai te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, e na roto i tō’na harura’a mai na i te « Rē piti no te tata’ura’a Poly’nov Tahiti Fa’ahotu », tera ra, i te « Rē Matamua ato’a no te Fa’atupura’a i te Taiete ‘Ōhipa », ua riro o Vaimiti Tunoa Vanel ei « Hi’ora’a no te Itoito, no te Tauto’o  tu’utu’u  ‘orera’a e no te Manuira’a o te Feia ‘Āpi ». Ua fa’a’ite mai ‘ōia i to’na hina’aro, e na roto i taua mau tapura ‘ōhipa ra, o tei ha’amauhia mai e te ‘Āpo’ora’ahau, ia hani ato’ahia’tu te tahi è atu feia ‘āpi, mai teie ato’a haere’a to Vaimiti e ia rave ato’a rātou i te fa’aotira’a e fa’atupu ato’a i ta rātou taiete ‘ōhipa.

 

Ua hina’aro ato’a e Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Pūnavai Faufa’a Tumu, o Tearii Alpha, e ha’apoupou ato’a i taua tauto’ora’a, no te mea, e paturu te reira, ‘ēiaha noa no te ha’afaufa’a i te tuha’a no te rava’aira’a, e fa’ahotu ato’a atura te reira i te fa’arava’ira’a faufa’a a te mau ‘Ōire. Tei Papara te vaira’a te Tapunura’a Ma’a no Tahiti o tei tihepu mai e piti ta’ata rave ‘ōhipa no roto i te huira’atira no taua ‘Ōire ra.