Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua 'amui atu te Fa'aterehau no te mau Patura'a Rarahi a te Fenua, o Luc Faatau, ei Ti'a no te Haufenua, i te avatea tapati ra, i Papeete, i roto i te Ha'amana'ora'a i te ha'apa'a'inara'a matamua o te 'atomi i Moruroa.

 

Ua tupu taua 'oro'a ra i mua ato'a i te Ti'a no te Mape'era'a i te mau Fa'a'inora'a a te mau tamatamara'a 'atomi, o Yolande Vernaudon, o te Tavana 'Ōire no Fa'a'a, o Oscar Temaru e o te mau Ti'a no te mau Ta'atira'a o te mau rave 'ōhipa tahito no te mau tahua tamatamatara'a 'atomi.

 

No taua 'oro'a ra, ua papa'i ato'a atu te Peretiteni i te hō'ē 'ēpitetore i te mau Ta'atira'a 193, Tamarii Moruroa e Moruroa e Tatou, « Ia 'ite mai 'ōutou, e tā'u 'Āpo'ora'ahau e o vau iho nei, te 'āmuitahi papu atu nei mātou i roto i ta 'ōutou na tapura 'ōhipa e rave ra, no te fa'aherehere i te mana'ora'a i taua pupuhira'a matamua roa rai te 'atomi e tae noa'tu i tera e 192 i muri mai, o tei ha'apa'a'inahia i roto e 30 matahiti. 'Āita mātou e ha'amo'e nei, i tei ro'ohia e te mau 'ati na roto i taua mau tamatamatara'a ra, 'āita ato'a i te mau fa'a'inora'a i ni'a i te 'arutaimareva, i te mau fa'arava'ira'a faufa'a, i te mau 'ōhipa tōtiare, i te mau parau no te porotita e no te 'ea o te fa'a'inonoa nei i to tātou Porinetia no teie tau », o ta te Peretiteni Fritch ia i papa'i atu.

 

I roto i te mau 'ēptetore i fa'ataehia'tu na na ta'atira'a e toru, ua hina'aro ato'a te Peretiteni e fa'ahiti fa'atae ato'a  i te aroha ia John Doom e ia Bruno Barillot, i muri a'e i te hō'ē 'arora'a maoro, o tei fa'aru'e mai nai, i roto noa i te mau 'āva'e i ma'iri a'e nei. Ma te fa'aha'amana'oi te Ture Morin, no ni'a i teie mau ta'o « fifi e 'ere i te mea fifi roa », o tei  fa'a'orehia na roto i te 'arora'a tu'utu'u 'ore, i te 'āva'e fepuare i ma'iri a'e nei, na roto i te tapura 'ohipa a te Fa'aterera'a Fenua no Porinetia Farani e te mau 'Auvaha no roto i na 'Āpo'ora'a Teitei i Farani, e ua ha'apapu fa'ahou atu te Peretiteni, 'āita a te reira mau tauto'ora'a i hope atura.

 

« E tamau noa a ta'u 'Āpo'ora'ahau i te titau i te Haunui ia amo mai i tā'na uta'a no te 'atomi. Ua tapa'o a'e na hia te reira parau tumu i roto i te Fa'aaura'a no Elysée o te 'itehia'tu to'na ha'apapaura'a i roto i te Papature 'Otonomi a Porinetia farani », o ta ta te Peretiteni ia i fa'atumu mai. E riro ato'a te reira parau no te 'ite manara'ahia mai te reira 'itera'a i roto i te tapura 'ōhipa, no te hope'a no tiurai, i roto i te hō'ē Rurura'a no te 'Avei'a no te Mape'era'a i te mau fa'a'inora'a a te mau tamatamatara'a 'atomi.