Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua tere atu na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te ahiahi mahana toru ra, i te ma’ara’a poromu no ‘Outumaoro i Puna’auia, i te vahi e te reira te ravera’ahia te mau tapura ‘ohipa o tei ha’amatahia mai na i te mahana toru i mā’iri a’e nei, no te fa’atorora’a i te torura’a no te torora’a poromu i rotopu ia ‘Outumaoro e te fa’a’ohura’a poromu Taina.

 

Te mau maumaura’a pere’o’o o tei tapa’ohia mai i ni’ a i te ma’ara’a poromu hatua (RT1) i te pk 7,9 e te poromu ‘Aivi, i te ma’ara’a poromu no ‘Outumaoro, o te fa’atupu i te mau tāfifira’a i te pae no te ateateara’a te terera’a pere’o’o i ni’a i te ateara’a hau atu i te 1 kirometera. Na te hamanira’a mai i te torura’ a no te torora’a poromu i ni’ a i te ateara’ a 1 kirometera e ha’avaravara huru vitiviti a’e i te pupurura’a o te mau pere’o’o e ‘ota’a noa i taua vahi ra e na te reira e ha’avitiviti i te terera’a pere’o’o i taua vahi ra.

 

‘Ēita roa’tu e hina’arohia e ho’o mai hō’ē tuha’a fenua no te reira tapura ‘ohipa no te hamanira’a i te reira mau reni poromu, turamara’a i te mau mori poromu a te hau, te hamanira’a i te taupe’e e te tahi mau  ‘aua tiare matie. E fa’atupuhia te reira tapura ‘ohipa na roto noa i te fa’aoaoara’a mai i te torora’a tuha’a fenua i ropu, o te fa’ahereherehia mai no te fa’ata’ara’a i te mau terera’a pere’o’o e no te parurura’a ‘ēiaha te huira’atira ia ro’ohia e te ‘ati.

 

Ma te rave ‘āpipiti e te Haunui, e amohia te reira tapura ‘ohipa na roto i te faufa’a no te 3 ra’ a o te mauha’a faufa’a moni no te hō’ē faito e 574 mirioni toata farane.

 

No te arai i te mau pupuprura’a pere’o’o i ni’a i te poromu terera’a pere’o’o i roto i te reira pu’e taime no te ravera’a i te reira mau tapura ‘ohipa, e rave noahia te reira mau tapura ‘ohipa i te taime pō, mai te hora 8 i te pō e tae atu i te hora 5 i te po’ipo’i. Te tohura’a, e oti mai te reira mau tapura ‘ohipa i te ‘ātopa 2 018.