Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

No te ti’ara’a fifi o te mau terera‘a  pahi na roto i te mau motu Tuha’a pae mā, o tei fa’ahiti rahi noahia na e te mau pū horo’ara’a parau ‘āpi, ua hina’aro te Fa’aterehau ti’ā’au i te mau Utara’a e horo’a mai i teie mau ha’apapura’a i muri nei :

 

-          Mai te fa’aeara’a ihoa e te hutira’ahia te pahi ra o Tuha’a Pae a te tōtaiete SNA Tuha’a Pae o te ti’ahia mai e Colombani tane, no te hō’ē roara’a i tohuhia, ia au i te fa’a’itera’a a te Fatu pahi, e piti  ‘āva’e, ua mataara noa mai te Fa’aterehau ti’ā’au i te mau utara’a, ma te tu’utu’u ‘ore, ia tamau noahia te mau terera’a pahi na te mau motu Tuha’a Pae mā.

 

-          Ua horo’ahia’tu na te te reni terera’a pahi na te mau motu Tuha‘a pae mā na te SNA Tuha ‘a Pae na roto i te ho’e parau fa’ ati ‘a mana o te fa ‘ata’ a ra i ta’na mau titaura’ a minima i te pae ihoa ra no te pinepinera’a e te rahira’a o te mau fanora‘a . No reira, te terera ‘a na Tua’ a Pae ma, tei roto noa a ia i te rima o te fatu pahi e parauhia nei.

 

-          No reira, i te 12 no tetepa, te Pahi ra o Tahiti Nui 1, o tei tarahuhia mai na e te fatu pahi, o tei fano atu na, na te mau motu no Ra‘ivavae, Tubua‘i, Rurutu e Rimatara, e i ni’a iho ia’na, 160 rahira’a tane mori o tei utahia’tu.

 

-          I teie mahana, 30 no tetepa, ua fa’aru’e mai na te pahi ra o Mareva Nui i te uahu no Pape’ete, i teie iho neipo’ipo’i no te fano atu na te mau motu no Rimatara, Rurutu, Ra’ivavae, Tubua’i, Rapa e fa’aho’i mai i ni’a ia Tubua’ i.

 

-          I te mau taime ato’a, ua ani atu na te Fa’aterehau i te ha’apapura’a i te Fatu pahi tei ia’na ra te uta ‘a e ia hurihia ihoa i ni’a iho i te pahi te mau hotu ato’a e hina’arohia maira e te mau huira’atira (te mau mori, te mahu auahi, te mau hotu ma’a tama’ a e te mau ra’au rapa’au ma’i ) e tae noa’tu i te mau tauiha‘a unuma e ta te  hau (ta te mau pu hamanira’a  uira, ta te mau pu titora ‘a mori, ta te mau Piha toro’ a no te mau Patura’ a Rarahi, to te ‘ EA, ta ‘ Air Tahiti), ia na muahia te reira mau tauiha’ a i te hurihia i ni ‘a iho i te mau  pahi na mua  roa, ia au i te titaura’a a te ture no te pae no te parurura’ a, ‘ eiaha ia ro’ohia e te ‘ati.

 

-          No ni’a iho i te fa’atomora’ a ia Mareva Nui : ua fa ‘atomo roahia te pahi i tō’na faito tomo hope’ a i te fereti, ‘ōia ho’i, e 900 rahira’ a tane tauiha’ a. Te ta’ato’ara’a no te mau poro’ira’ a mori i utahia mai e te mau manua uta mori, ua hurihia’tu te ta’ ato’ara’ a i ni’ a ia te pahi, no te faito rahira’a e 200 tane, ‘aita e mahu auahi, e tae noa’tu i te mau ra’ au rapa’au ma’i, e te ho’e faito rava’ i no te mau hotu ma’ a tama’a. No ni‘a iho i te utara’a i te mau horopatete, ua fa’ahia’tu na 12 rahira’ a parahira’ a, mai Papeete atu, tera ra, ho’e ana’e horopatete o tei tae atu i ni’ a i te pahi i to’ na  fa’arevara’a.

-          E nehenehe na roto i teie rahira’a tauiha’ a i fa’atomohia’tu  ni ‘a ia Mareva Nui e pahonohia te mau hia’ aira’a o te mau huira’atira, a tia’i noa fa’ ahou atu ai i te terera’ a pahi i mua nei. Na te parau fa’ ati’ a no te fanaora’a (Licence) e horo’a mai i te ha’apapura’a no te reira e tei roto te reira i te rima o te fatu pahi.

 

-          Teie ra, na ni’ a i to’na ti’ ara’ a ei mana hau è no te hi’opo’ara’ a, e hou a’e, ua fa’aha’amana’o te Haufenua i te Fatu Pahi i te mau titaura’a  e o te titauhia ia’na ia rave fa’aru, a nehenehe atu ai ia’na ia rave i te mau utara’a i te mau tamarii haere ha’apiira’a no te fa ‘aho’ira’a i te mau tamarii na Tubua’ i atu i Rapa no teie fa’a’orera’a ha’apiira’a i te ‘ōmuaa’a no novema nei. Ia ‘ore noa’tu e nahonaho, e mana to te Haufenua no te rave i te mau fa’aotira’ a e ti’ a ia ravehia, e tae noa’tu i ni’a i te fatu pahi.

 

-          Ua ‘ ite te Haufenua, i te mau fifi e farereihia ra e te mau Huira’atira no Tuhaa Pae ma, e te mataara nei ‘ōia, ia au i te mau rave’a e vai nei, ia ravehia te mau fa’aotira‘a tano e te papu.