Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, ma te ‘āpitihia mai e te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te Peretiteni Fa’atere Rahi (PFR=PDG) o ATR, o Christian Scherer. Ua ‘āpe’ehia mai te PFR (PDG) o ATR, mai tei matauhia, e te mau Ti’a Fa’atere no Air Tahiti, o Joël Allain e o Manate Vivish.

 

Te Taiete Manureva fenua porinetia, Air Tahiti,  o te fa’ahanahana nei i te 30 ra’a te matahti no tō’na autaipera’a e te Taiete Hamani Manureva  ATR, o te farii atu i roto tai’o 10 mahana, i te hō’ē Manureva  ‘api ATR 72-600, o tei fana’o i te hō’ē fa’a’orera’a tute Girardin.

 

Ua ha’apapu te Peretiteni e te tumu i roa mai ai taua autaipera’a ra, no te mea ia, ua ta’oto niu maita’ihia te reira i ni’a i te tano maita’ira’a o te mau Manureva ATR i ni’a i te mau titaura’a no te utara’a na roto i te mau motu porinetia.

 

Ua ‘iriti mai te Peretiteni o ATR i te mara’ara’a te maita’i o te mau fa’anahora’a o taua manureva piti-maitini tutuha auahi mai te ha’amatara’ahia mai te ATR 4 2 i roto i te mau matahiti 80 ra. Ua tai’o ‘oia ia Tahiti, i roto i tera rahi e 200 mau taiete fa’a’ohipa i te mau ATR, mai te hō’ē tapa’o no te tatarara‘a i te mau fifi utara’a na ni’a i te manureva i rotopu i te mau motu.