Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua haere atu te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na te fenua nei, o Luc Faatau, ma te ‘ape’ehia’tu e te mau ti’a no te ‘Āua Muto’i farani, i te po’ipo’i mahana piti iho nei, i te āra tahatai no Papeete, i mua noa a’e i te ‘āpo’o hopura’a pape no Tipaeru’i, no te tu’u i te mau atahoho’a ‘ere’ere.

 

Mai te mau matahiti ato’a, ‘ōia mau, e rave rahi te mau ‘ati poromu e tupu nei i ni’a i te mau poromu no te fenua nei. I te 30 no tetepa iho nei 2 017, 116 rahira’a ‘ati poromu, 134 rahira’a ta’ata o tei pepe e 17 o tei fa’aru’e  roa mai, o tei tai’ohia mai. No reira, e mea titauhia, ia rave tamau noahia ia te tareni no te ‘aro araira’a i te mau ‘ati poromu, ia paruruhia e ia ha’avihia te mau hi’opo’ara’a e te mau rave’a parurura’a.

 

Na roto i te reira hi’ora’a, ua tu’u atu te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na roto i te Fenua nei  e te ‘Āua Muto’i Farani na roto i te hō’ē tapura ‘ohipa rave ‘amui i te fa’anahora’a rave’a parauhia « Te  mau Atahoho’a ‘ere’ere » ma te paturuhia mai e te Fa’aterera’a no te mau Utara’a na ni’a i te Fenua e te Fa’aterera’a no te Patura’a Rarahi. Te fā no te reira tapura ‘ohipa o te fa’aarara’a ia i te feia e horo nei na ni’a i te poromu, ia mataara rātou i te mau ‘ati e tupu mai, mai te mea, ‘ēita rātou e ara e e ha’apa’o.

 

Hau i te 15 rahira’a atahoho’a ‘ere’ere, ma te tatuahia i ni’a iho te mau parau fa’aarara’a faufa’a o tei patiahia e ‘ati’ati a’e te mau motu no Tahiti e no Moorea, i ni’a i te mau vahi e vai ara’ara’a maita’i i mua i te mata o te feia fa’ahoro pere’o’o. Te mau parau tumu no te reira mau poro’i fa’aarara’a , e mea tu’atihia ia i ni’a i te mau tumu rarahi roa e tupu nei te mau ‘ati poromu (te fa’ahorora’a e ua ta’ero i te ‘ava e aore ra ua huti i te ‘ava’ava ta’ero, te ha’apa’o ‘orera’a o te feia fa’ahoro, o te ‘orera’a e tā’amu nei i to ratou mau taupo’o ‘auri e aore ra o te ‘ore e tā’amu nei i to rātou hatua no te parurura’a  ‘ēiaha ia ro’ohia  i te ‘ati), e te mau poro’i o tei tape’ahia mai, o teie ia :

-          « Ua inu ‘oe i te ‘ava, e pohe ‘oe »,

-          « Ua pupuhi ‘oe i te paka, e pohe ‘oe »,

-          « ‘Āita to ‘oe e taupo’o ‘auri, e pohe ‘oe »,

-          « ‘Āita ‘oe i ta’amu i to ‘oe hatua, e pohe ‘oe »

 

Hau atu i te reira, mai te mahana matamua maira no tenuare, e 5 mau ta’ata o tei haere na, na te roara’a o te poromu ’aivi (RDO) e o tei hina’aro na e haere i te tahi pae’au, e ho’e o ratou o tei ravehia’tu e te pohe. I mua nei, e tu’u ato’ahia’tu te mau atahoho’a ’ere’ere huru rarahi atu a, na te hiti no te poromu ’aivi (RDO) no te fa’aara i te feia haere ’avae noa, e nehenehe ratou e ro’ohia i te ’ati pohe, mai te mea, e haere ratou na rapae’au mai i te mau reni no te feia haere avae noa, no reira teie poro’i faufa’a rahi :

-          «E haere’avae noa ‘oe na ni’a i te poromu ‘aivi (RDO), e pohe ‘oe »