Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua nei, o Luc Faatau, i roto  te ‘avarira’a i te hepetoma no te mau ‘uputa vai matara noa o te Uahu no Papeete, i te monire iho nei, no te fa‘ahanahanara’a i te 5 5  ra‘a o te matahiti o taua Pū ra, e no te papetitora’a o te Poti pairati  ‘āpi ra o ‘Aito Nui II.

 

Na roto ihoa i te papetitora‘a no taua Poti pairati ‘āpi ra e te puai rahi o te Uahu no Papeete, o tei nehenehe e ho’ohia mai, na roto i te mara’a noara’a i ni’a te hotu no te utara’a o te mau huru tauiha’a ato’a e tae roa mai i Porinetia farani nei,  ua fa’atumu mai te Peretiteni i te faufa’a rahi  e te hotura‘a o te Uahu no Papeete.

 

E rave rahi mau tapura ‘ohipa no te fa’ahanahanara’a i te matahiti fanaura’a o te Uahu no Papeete

 

I roto i te ta’ato’ara’ a no teie hepetoma matahiti fanaura‘a, ua titau manihinihia’tu te huira’ atira ia haere atu e mata’ita’i i te mau fa’ a’ite’itea ‘a hoho’a rau mai te «  Poiherera’a I’a » a te vahine pata hoho’a ra o Anne-Catherine Becker-Echivard, te Uahu no Papeete no ‘ananahi ra e no teie mahana, e aore a ia, i te fa’a’ite’itera’a a te ta’atira’a Te Mana o te Moana. E nehenehe ato’a ta te feia mata’ita’i e haere atu e hi’ohi’o i te poro hutira’ a pahi a te Uahu no Papeete e i te Poti Pairati ‘Āpi ra o ‘Aito Nui II, e tae noa’tu i te mata’ita‘ira’a ‘tu i te horo’ara a i te mau Feti’a Hanahana no te Ravera‘a ‘Ohipa e te ‘āmui ato’ara’a’tu i roto i te tahi è atu a mau fa‘anahora’a o tei fa’aineinehia mai.

Hamanihia i roto i te area hope’a no te mau matahiti 50 ra, te Uahu, o te fa ‘anahohia na i roto noa i te hō’ē roto iti na’ina’i roa e te paruruhia, ma te hō’ē uahu e 300 metera te roa, e 4 000 metera tuea fenua fa’ihia e 10 000 metera tuea fare maeha’a ha’aputura‘a tauiha’a, o te haere atura i roto i te pu’unenara’a, o te tahito noara’a’ tu, na roto i te tapae rahi noara’a mai te mau pahi i te matahiti, hau atu i te 500 rahira’a pahi i te matahiti, o tei fa’ahepo na i te feia fa’atere o te uahu, ia ‘imi i te mau rave’a ato’a no te fa’aora’a i te reira mau rahira’a pahi i ni’a i te mau ‘utu uahu e vaira. E mea na roto mai i te reira, tamumura’a i fanau mai ai te fa’ aotira’ a no te hamani ho’e Uahu no teie Tau, e i fanau mai ai te Uahu no Papeete i te matahiti1 962 ra, o tei riro vitiviti noa mai ei mahaha fa’arava’ira’a faufa’a no Porinetia farani.

 

E rave rahi mau matahiti i matara mara ‘a roa mai ai

 

Ua riro maoti ma na te mau matahit 80 e 90 ei mau matahiti no te hotura’a, na roto ato’a ihoara  te mau fanora’ a manua no te ara mai no te uta mai i te mau huru tauiha’a ato’ a, e no te reira, ua mahemo vitiviti noa te rahira’a tauiiha’a i utahia mai i ni’ a mai i te faito no te mirioni tane tauiha ‘a e no te mirioni horopatete i te matahiti. I te matahiti 1 993, ua ha’amau mai te Tomite Fa’atere no te Uahu no Papeete i te Uahu no te mau Pahi Ravā’ai i Fare  ‘Ute, na roto i te hamanira’a mai hō’ē Uahu no te roara‘a 150 metera e hō’ē fare teitei hi’o, te fa’anahonahora‘a mai i te ho’o patera’a i te mau i’a e i muri mai i te hō’ē fare no te ha’aputu fa’ato’eto’era‘a i te mau i’a ‘api fa’ata’ahia no te tapiho’o na te ara.

 

I te 2 003 ra, ua ‘avarihia te poro Apato’erau no te Uahu o te mau Manua e te Peretiteni no te Repupirita farani, o Jacques Chirac. Ua hamanihia mai te reira ‘opuara’a no te hō’ē faito ho’o hau atu i te 2,5 miria toata farane, no e fa’ahotu i te fariira ‘a ratere tere oriori mata’ita’i aere na ni’a i te manua i Porinetia farani nei. I te 2 012 ra, ua fa ‘ahotu mai a te Uahu no Papeete i roto i te hamanira’ a mai i te hō’ē Uahu Rahi ‘Āpi, no te pahono i te mau hia’aira’ a o te mau huira’atira e o te mau ratere, o te reva atu i te motu tapiri mai no Mo’orea. I te mahana tata’itahi, hau atu i te 4  500 rahira’a ta‘ata o te fano ra na roto i te area i rotopu ia Tahiti e o Mo’orea, no te haere mai anei i ta rātou vahi ‘ohipara’a, e aore ra i te fare ha ‘apiira’a piriturua e tuarua, ma te ‘ore e ha’amo’e i te mau ratere. I te 2 015 ra, ua oti mai te hō’ē marina ‘una’una ‘āpi i te pae tahatai no Papeete o te nehenehe e farii mai i te faito e 87 rahira’a poti tā’ie.

 

E mea na roto i te reira huru, to te Uahu no Papeete tamau noara’a mai i tō’na haere’a ma te fa’atupu i tā’na mau tareni e hina’arohia ra e te ‘Āpo’ora’ahau. Te mape’e utuutu maita’i nei ‘ōia  i te paturura’a i te ‘Ōire no Papeete, i roto i te fa’anahonahora’a i te tahora no Jacques Chirac, o te ha’amata te mau tapura ‘ohipa i te ‘ōmuara’a no 2 018, e na reira ato’a i te fa’ahotura’a i te fariira’a ratere oriori haere na ni’a i te manua.