Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Na te Fa’aterehau no te Patura’a, ti’ā’au i te mau Roto Uahu, o Luc Faatau i ti’a atu no te ‘Āpo’ora’ahau i te ahiahi mahana ma’a ra, i roto i te ‘oro’a fa’ahanahanara’a i te 20ra’a te matahiti no te Manua ra o Paul Gauguin.

 

I ni’a i te Manua, o tei tapiri mai i te uahu no Pape’ete, ua fa’atumu atu te Fa’aterehau i te faufa’a rahi no taua Manua ra, o tei rave mai na, na roto e 20 rahira’a matahiti, i te mau fanora’a no te fa’aoriori ha’amata’ita’ira’a i te mau ratere na roto i te mau Ta’amotu no te mau Motu Raro Mata’i mā, tera ra, o te fano ato’a atu na i roto i te mau Ta’amotu no Matuita māe no Tuamotu mā.

 

I piha’iiho i te Fa’atere Rahi no te Fa’aterera’a no te Uahu, o Georges Puchon, e ia Dick Bailey, Peretiteni Fa’atere Rahi no te Tōtaiete Paul Gauguin Cruises, ua fa’aha’amana’o te Fa’aterehau i te faufa’a rahi no taua Manua ra no te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia i roto i tō’na ta’ato’ara’ a, e no te mau fa’arava’ira’a faufa’a ihoa ra no te mau Motu i reira ‘ōia e tipae atu ai. I roto i te reira mau Motu, te mau Rima ‘Ī, e tae noa’tu i te feia fa‘ahotu ma’a rau e ma’a tiare rau e aore a ia te mau fatu patana no te mau tapura ‘ohipa no te fariira‘a ratere, o tei fana’o ti’a noa mai na i te mau topatopa i te mau taime ato’a e tipae atu ai taua Manua ra i o rātou.

 

Na roto i tera rahira’a matahiti e 20, ua fa’atupu mai na te mau fanora’a o taua Manua ra e rave rahi mau Ru’i ta’otohia na roto  te mau hotera, e te fa’ ahotura’ a ato’a i te mau rerera’a manureva a te taiete Air Tahiti Nui, i te mau tute uahu, e te mau ha’amau’ara’a tute no te mau tipaera’a. No reira, ua ‘ōpuahia mai e ha’amau roa hō’ēpa’epa’e hutira’a manua i ni’a no te tata’i.

 

Taua Manua ra o te nehenehe e uta e 332 rahira‘a ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te Manua, o tei hotu rahi na i te mau matahiti i mahemo. Tā’na mau hoani, te rahira’a o rātou no Marite Apato’a mai ia tera ra, te vai ato’a ra no te mau fenua ‘europa mai. I teie matahiti, e tipae ato’a atu taua Manua ra o Paul Gauguin i te piti o te Ono ‘āva’e i Vaira’o, i Tai’arapu no Tahiti.