Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a

Fa’aterehau no te mau Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua noa nei (MET).

Ua tere atu na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te ahiahi mahana toru ra, i te ma’ara’a poromu no ‘Outumaoro i Puna’auia, i te vahi e te reira te ravera’ahia te mau tapura ‘ohipa o tei ha’amatahia mai na i te mahana toru i mā’iri a’e nei, no te fa’atorora’a i te torura’a no te torora’a poromu i rotopu ia ‘Outumaoro e te fa’a’ohura’a poromu Taina.

Ua 'amui atu te Fa'aterehau no te mau Patura'a Rarahi a te Fenua, o Luc Faatau, ei Ti'a no te Haufenua, i te avatea tapati ra, i Papeete, i roto i te Ha'amana'ora'a i te ha'apa'a'inara'a matamua o te 'atomi i Moruroa.

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Hotu Tumu, o Tearii Alpha, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i te mahana maha ra i te ahiahi, i Papara, i te ‘Āvarira’a o te Tapunura’a Ma’a no Tahiti a Vaimiti Tunoa Vanel, ‘aito 2016 no te tata’ura’a fa’atupu e fa’ahotura’a i te mau taiete ‘ōhipa i roto i te tuha’a no te hamanira’a ma’a.

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te mahana maha ra, i te hō’ē Tomite ‘ōhipa Tere no te fenua Tapone mai, te Pupu Tokuyama, o tei arata’ihia mai e te Fa’atere Rahi no te Tuha’ a no te Hamanira’a Tima a taua Tōtaiete ra, o Sadayuki Kazuhara.

I muri a’e i te tere hi’opo’a i roto i te ‘Ōire no Huahine i nanahi atura, ua tere atu te Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Pereiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i Ra’iatea. I to rātou ihoa taera’a atu i taua motu ra, ua tere atu taua Tomite ra e hi’opo’a i te tahua ‘ōhipara’a ‘āpi no te uahu o te feia rava’ai e vai i ‘Uturoa. Ua oti te mau ‘ōhipa no te hamanira’a i te uahu, tera ra, te vai noa a ra te mau tapura ‘ōhipa tapiri mai (te mau vaira’a pere’o’o, te mau poromu terera’a, etv) o te te noa a ra e o te fa’aineine noahia nei a e tu’u i roto i te horo’ara’a matete.

Ua tere atu te hō’ē Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i Huahine. Ua fariihia mai rātou e te Tavana ‘Ōire no Huahine o Marcellin Lisan, te ‘Apo’ora’a ‘Ōire e te ‘Āuvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Félix Fa’atau, i muri mai, ua rave atu taua Tomite tere ra e rave rahi mau hi’opo’ara’a i ni’a i te tahua.