Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a Fenua e no te Fa’anahonahora’a Taura ‘Ōire, Ti’ā’au i te Rorouira,  ‘Āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA). 

 

Ua rave te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou e te mau Mero no te Tomite no te Horo’a i te mau Tauturu Moni no te Nohora’a, i te monire ra, i te Pū a te OPH (Pū Porinetia no te Nohora’a) i Pira’e, i te horo’ara’a :

No te 78 ra’a o te ‘Āpo’ora’a Mero Hope a te ‘Āmuitahira‘a Totiar e no te Nohora’a o tei tupu mai te 25 e tae mai i te 27 no tetepa i Strasbourg, ua tu’urima te Fa’aterehau no te Nohora‘a , no te Fa‘anahonahora’a e no te Taura ‘Ōire, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa‘atere Rahi no te Pū Porinetia no te Nohora‘a  (PPN=OPH), o Moana Blanchard, i mua ia Annick Girardin, Fa’aterehaunui Vahine no te mau Ara-Moana, e ia Dominique Mirada, Fa’atere no te mau Ara-Moana no te ‘Afata no te mau Tu’ura’a e no te mau Titaura’a (ATT=CDC), i te hō’ē fa‘a‘itera’a mana’o  ‘āmui no te tatara i te mau tau’aparaura’a no te rave ha’avitivitira’a i te fa’aaura’a no te Mape’era‘a e no te Paturura‘a i te ATT (OPH), i roto i tā’na tareni i ravehia a’e na, no te ha’apapura’ a i tā’ na ‘ohipara’ a e te fa’arava’ira’a i tā’na mau fa’anahora’ a.

Ua fa’atere te Fa’aterehau ti’ā’au i te Rorouira, o Jean-Christophe Bouissou, i te mahana pae ra i te avatea, i roto i te hō’ē ‘oro’a fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te horo’ara’ a i te mau Rē na te mau ‘Aito no te Tata’ura’a no te fa’a’apira’a i te Rorouira 2017.

Ua ha’aputuputu te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’atere Rahi no te Oph (Pu Nohora’a Porinetia), o Moana Blanchard, i te mahana pae ra, i te mau mero no te Tomite fa’atere no te horo ‘ara ‘a i te mau tauturu moni o te nohora’a no te ha’amaita’i i te mau nohora’a, a te OPH, i Pira’e.

14 rahira’a ‘utuafare fetii, feia ani fare nohora’a, o tei titau manihinihia’tu, i te mahana maha ra i te po’ipo’i, ia haere atu i te Pū a te OPH (Pu Porinetia no te Nohora’a) , i Pirae.

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.