Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a Fenua e no te Fa’anahonahora’a Taura ‘Ōire, Ti’ā’au i te Rorouira,  ‘Āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA). 

 

Ua ha’aputuputu te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’atere Rahi no te Oph (Pu Nohora’a Porinetia), o Moana Blanchard, i te mahana pae ra, i te mau mero no te Tomite fa’atere no te horo ‘ara ‘a i te mau tauturu moni o te nohora’a no te ha’amaita’i i te mau nohora’a, a te OPH, i Pira’e.

14 rahira’a ‘utuafare fetii, feia ani fare nohora’a, o tei titau manihinihia’tu, i te mahana maha ra i te po’ipo’i, ia haere atu i te Pū a te OPH (Pu Porinetia no te Nohora’a) , i Pirae.

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te mahana maha ra, i te hō’ē Tomite ‘ōhipa Tere no te fenua Tapone mai, te Pupu Tokuyama, o tei arata’ihia mai e te Fa’atere Rahi no te Tuha’ a no te Hamanira’a Tima a taua Tōtaiete ra, o Sadayuki Kazuhara.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, i te monire ra, ia Georges Wang, Peretiteni no te Tōtaiete tinito TCk, e te Metua Joêl  Auméran, Fa’atere rahi no te Camica (‘Āpo’ora’a Fa’atere no te Mitioni Katolita).

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, tei reira ato’a te Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a e no te Taura ‘Ōire, o Jean-Christophe Bouissou, te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard, e te ti’ā’au i te tōtaiete Newstone i Porinetia farani, o Jean Baptiste U,i te mahana toru ra i te po’ipo’i, i roto i te tu’ura’a ‘Ōfa’i Tii no te patura’a i te Pū Nohora’a Rava’i Pape Ora, e vai i Papeete, i roto i te aroa Paraita.