Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a Fenua e no te Fa’anahonahora’a Taura ‘Ōire, Ti’ā’au i te Rorouira,  ‘Āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA). 

 

Ua fa’atere te Fa’aterehau ti’ā’au i te Rorouira, o Jean-Christophe Bouissou, i te mahana pae ra i te avatea, i roto i te hō’ē ‘oro’a fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te horo’ara’ a i te mau Rē na te mau ‘Aito no te Tata’ura’a no te fa’a’apira’a i te Rorouira 2017.

Ua ha’aputuputu te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’atere Rahi no te Oph (Pu Nohora’a Porinetia), o Moana Blanchard, i te mahana pae ra, i te mau mero no te Tomite fa’atere no te horo ‘ara ‘a i te mau tauturu moni o te nohora’a no te ha’amaita’i i te mau nohora’a, a te OPH, i Pira’e.

14 rahira’a ‘utuafare fetii, feia ani fare nohora’a, o tei titau manihinihia’tu, i te mahana maha ra i te po’ipo’i, ia haere atu i te Pū a te OPH (Pu Porinetia no te Nohora’a) , i Pirae.

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te mahana maha ra, i te hō’ē Tomite ‘ōhipa Tere no te fenua Tapone mai, te Pupu Tokuyama, o tei arata’ihia mai e te Fa’atere Rahi no te Tuha’ a no te Hamanira’a Tima a taua Tōtaiete ra, o Sadayuki Kazuhara.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, i te monire ra, ia Georges Wang, Peretiteni no te Tōtaiete tinito TCk, e te Metua Joêl  Auméran, Fa’atere rahi no te Camica (‘Āpo’ora’a Fa’atere no te Mitioni Katolita).