Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, i te monire ra, ia Georges Wang, Peretiteni no te Tōtaiete tinito TCk, e te Metua Joêl  Auméran, Fa’atere rahi no te Camica (‘Āpo’ora’a Fa’atere no te Mitioni Katolita).

 

Ua hina’aro o Wang tane, e te Metua Joël Auméran e to raua mau teuteu e vauvau i mua i te mau Ti’amana no te Haufenua i te hō’ē ‘ōpuara’a rahi no te patura’a  te nohora’a, i ni’a i te mau ‘aivi no te Mitioni, i ni’a iho i te mau fenua e fatuhia ra e te ‘Etaretia Katolita. E ‘ōpuara’a unuma te reira i roto i tō’na ta’ato’ara’a no te ha’afaufa’a i te hō’ē fenua no te rahira’a e 400 ta o te fatuhia ra e te Camica. E horo’a tarahuhia te reira fenua i te mau ‘ona tinito ‘aravihi i roto i te patura’a i te mau nohora’a.

 

Te hina’aro ra te Camica e ha’afaufa’a i ta’na faufa’a fenua tupuna no te tauturu i te Tōtaiete no Papeete no te pahono i ta’na mau tareni ti’ara’a fa’aroo e totiae i roto i te pu’etau roa. Te mau patura’a e ‘ōpuahia ra i ni’a i taua fenua rahi ra, e mea fa’atura maita’i ia  te ‘arutaimareva, e mea ha’iha’i roa te ‘amura’a ito, e o te pahono i te mau titaura’a no te ha’apa’ari maita’ira’a i mua i te mau fa’aturera’a no te mau mata’i rorofa’ i. I roto i te reira tapura ‘ōhipa, te vaira te mau nohora’a, te mau fare ha’apiira’a, te mau faretoa e te mau tahua fa’a’ana’anataera’a. Ia oti mai ‘ōia, e riro mai ia ei poro ‘āpi no te mau nohora’a o te patuhia i ni’a i te mau ‘aivi no Papeete.