Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te mahana maha ra, i te hō’ē Tomite ‘ōhipa Tere no te fenua Tapone mai, te Pupu Tokuyama, o tei arata’ihia mai e te Fa’atere Rahi no te Tuha’ a no te Hamanira’a Tima a taua Tōtaiete ra, o Sadayuki Kazuhara.

 

Te tōtaiete Tokuyama, ‘aivana ‘aravihi no te tuha’a no te BTP (Patura’a Fare Teitei e mau Patura’a Rarahi a te Hau), o tei mau a’e na i Niu-Taratoni. I roto i teie tau’aparaura’a, ua fa’a’ite mai teie Tōtaiete i tō’na hina’aro rahi no te ha’amau i te hō’ē hamanira’a Tima i Porinetia farani nei.

 

Ua fa’a’ite atu te ‘Āpo’ora’ahau i tō’na ‘ana’anatae rahi i taua tu’ura’a tapura ‘ōhipa ra, e fa’aterehia’tu i mua nei te hō’ē tuatapapara’a hohonu no ni’a i te reira ‘ōpuara’a.