Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.

 

E parau fa’aaura’ate reira no te ha’apapu i te hō’ē ti’ara’a ‘ohipa e ti’a i te vaira’a, na roto i te fa’anahora’a no te Fa’aaura’a no te ‘Ōire 2015-2020 no te pupurura’a ‘Ōire no Papeete.

 

E fa’a’ite mai te tu’urimara’a i te ‘āva’e tiunu ra i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire 2015-2020 no te pupurura’a ‘Ōire no Papeete, i rotopu i te Haufenua, te Haunui, e te mau ti’a no na ‘Ōire e 9 no roto i taua fa’anahora’a ra, e te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te pupurura’a ‘Ōire no Papeete, i te hina’aro rahi papu e te hō’ē o te mau mero tata’itahi, no te patuturu i te mau tauto’ora’a e no te tu’ura’a mai i te tahi mau ‘opuara’a no te mape’era’a no te fa’arava’ira’a i te mau huru o te orara’a i roto i te mau aroa, o tei tapa’ohia mai ei mea ru roa a’e.

 

Piri i te 60 000 rahira’a huira’atira e vaira i roto e 76 mau aroa o tei tapa’ohia ei mea rū roa, e o te noho parare ra na roto i te mau ‘Ōire no Arue, Faaa, Mahina, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia e Moorea, o te ō i roto.

 

Ua niuhia te Fa’aaura’a no te ‘Ōire 2015-2020 no te pupurura’a ‘Ōire no Papeete i ni’a e 3 mau pou tapura ‘ohipa rarahi :

-          Te ti’ara’a ‘ohipa e te fa’ahotura’a  fa’arava’ira’a faufa’a,

-          Te huru no te orara’a e te fa’a’apira’a i te taura ‘Ōire,

-          Te hō’ēra’a totiare.

 

Mai 2015 maira, ua fa’aoti te ‘Apo’ora’ahau e fa’atere papu i te porotita no te ti’ara’a ‘ohipa, no te faaora’a i ni’a i te ti’ara’ a ‘ohipa, e i roto i te ha’apiipiira’a ti’ara’a toro’a ‘ohipa,niuhia i ni’a i te hotura’ a no te faito o te ti’ara’ a ‘ohipa i roto i te fa’arava’ira’a faufa’a, o te titau ra ia vai tamau noa te hō’ēra’a i rotopu i te mau ‘aitoarata’i i te mau ha’apiipiira’a toro’a (tumu e toro’a tamau) e te ti’ara’a ‘ōhipa  e te ha’apapura’a i te ti’ara’a ‘ōhipa pu’etau maoro ma te tapura i te reira i roto i te tarena no te ha’amaita’ira’a.

 

Arata’ihia e te mau fa hō’ē, ua fa’ahaere ‘amui mai na, te mau Fa’aterera’a no te CFPA (Pu Ha’apiipiira’a i te Feia Pa’ari), e te SEFI (Piha no te Ti’ara’a ‘Ōhipa e no te Ha’apiipiira’a e no te Fa’aora’a i ni’a i te mau ti’ara’a ‘ohipa) ma te ‘apitihia mai e te Aupupu Mita no te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a o te ‘Ōire no Papeete, i te hō’ē ferurira’a mana’o no te ha’amaura’a i te hō’ē autaipera’a pautuutu maita’i. E titau ‘ōia, a tahi, no te ha’apa’ari i te mau fa’anahora’a ia ‘iteahia’tu te feia ani ti’ara’a ‘ōhipa no te fa’aaura’a atu ia ratou i te mau tauturu no te ti’ara’a ‘ōhipa e no te ha’apiipiira’a toro’a, ia au i to rātou huru e to rātou faito, e i te tahi atu pae, no te ha’a ia nehenehe e na te Aupupu Mita Ti’ā’au i te ‘Ōire e paturu faufa’a moni, i te mau ha’apiipiira’a toro’a papu hau atu i te ha’apiipiira’a no te ha’amara’a atu a i te hotura’a o te mau fa’aora’a toro’a ‘ōhipa. No reira, e nehenehe ia na reira, e fa’aauhia te mau ha’apiipiira’a toro’a na e 380 rahira’a ta’ata no roto mai i te mau aroa ru roa a’e no te Fa’aaura’a o te ‘Ōire.