Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

14 rahira’a ‘utuafare fetii, feia ani fare nohora’a, o tei titau manihinihia’tu, i te mahana maha ra i te po’ipo’i, ia haere atu i te Pū a te OPH (Pu Porinetia no te Nohora’a) , i Pirae.

 

13 ‘utuafare fetii no roto i te mau ‘Ōire no Tahiti, e tae noa’tu hō’ē ‘utuafare fetii o tei tere roa mai na Moorea, o rātou pa’ato’a o tei farii mai i te mau taviri no to ratou mau Fare OPH, mai roto atu i te Fa’aterehau no te Nohora’a,  o Jean-Christophe Bouissou.

 

Ua ‘āpitihia mai te Fa’aterehau no taua ‘ōro’a ra e te Tavana ‘Ōire no Tai’arapu-To ‘O’a O te Ra, o Wilfred Tavaearii e tae noa’tu i te mau ti’a no te mau ‘Ōire no Tai’araou Hitia’a O te Ra, no Hitia’a O te Ra, e no Teva I Uta, e tae noa’tu i te mau pupu ‘ōhipa no te OPH.

 

Ua fa’atumu ato’a at te Fa’aterehau i ni’a i te ho’e parau faufa’a rahi, i te mau ‘utuafare fetii,  ‘oia ho’i, ia ‘atu’atu poihere maita’i i to rātou mau fare ‘api e ia paruru i to rātou fare i te mau matahiti ato’a.