Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ua fa’atere te Fa’aterehau ti’ā’au i te Rorouira, o Jean-Christophe Bouissou, i te mahana pae ra i te avatea, i roto i te hō’ē ‘oro’a fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te horo’ara’ a i te mau Rē na te mau ‘Aito no te Tata’ura’a no te fa’a’apira’a i te Rorouira 2017.

 

Taua tata’ura’a ra pairatihia e te Fa’aterera’ a Rahi no te Fa’arava’ira’a Faufa’a Rorouira (FRFR=DGEN), i raro a’e i te mana fa’atere o te Faaterehau ti’a’au i te Rorouira, ta’na fa o te fa’aitoitora’a ia i te fa’atupura’a , i te fa’ahotura’a e te ha’amaura’a i roto i te matete i te mau ‘ōpuara’a Rorouira no te mau rave’a fa’a’ apihia e aore ra, no te fa’aora’a tumu i roto i te hi’ora’a a Porinetia farani. Te fā o te ha’amaita’ira’a mai ia i te mau hotu ‘āpi e aore ra te mau tareni ia au i to rātou rotora’a, to rātou fa’anahora’a no te fa’atupura’a mai, to rātou huru fa’arava’ira’a faufa’a e aore ra, to rātou huru ravera’a i tu’uhia mai.

 

‘Ahuru maono mau ‘ōpuara’a i ni’a i te toru ‘ahuru mamaha o tei mā’itihia mai, na roto ato’a i te fa’aro’ora’ahia’tu te mau ha’amaramaramara’a a te feia na rātou te mau ‘ōpuara’a. Ua ‘āpapa maoti mauhia rātou ia au i to rātou faito ‘i’ei’ea’a e te huru no te ‘aravihi o te tino tata’u, te tupura’a o te huru fa’arava’ira’a faufa’a, te fa’ahotura’ a o te mau ‘āpi fa’ahina’arohia i roto i te Rorouira, e te hanira’a i te pae no te mau tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a e no te ti’ara’ a ‘ohipa i roto e 3  matahiti tia’ira’a. Hau atu i te reira, e titauhia te mau ‘ōpuara’ a ia niuhia i ni’a i te fa’atupura’a mai i te mau tapura ‘ohipa e te fa’atupura’a i te mau faufa’a e ‘onahia ai.  Roto i te mau uiuira’a parau, i roto i te mau niu no te horo’ara’ a nota o tei ha’afaufa’ahia mai, te huru maita’ira’a no te vauvaura’a mai i te ‘ōpuara’a, te ‘ite i te fa’atere’aura’a i te mau tuha’a fa’arava’ira’a faufa’a, te faito ha’afaufa’a noara’a i te hoho’a no te fa’ahotura’a e no te fa’atupura’ a i taua ‘ōpuara’a ra, te hotu, e aore ia, te tareni i vauvauhia mai e tō’na ho’o ‘anetihia mai.

 

No te reira, 10 rahira’a Rē o tei ‘ōperehia- e hō’ē Rē ta’a-è na te ‘Āpo’ora’ahau- no te hō’ē tino mon ta’ato’a piri i te 12 mirioi toata farane. Te Rē Matamua (3 500 000 toata farane), ua horo’ahia’tu ia na Stéphanie Chang Chen Chang no te ‘opuara’a « Haere », te hō’ē fa’a’ohipara’ a ‘ au’āmui, e te fa matamua roa, o te tai’o fa’ahoura’a ia e te tuha ‘opereperera’a i ni’a i te hō’ē tareta, i te mau tahua nehenehe roa a’e no te mau oriori haerera’a i Porinetia farani nei.

 

Te 2  o te Rē (2 500 000 toata farane), ua mahere atu ia, ia Hinatea Colombani no te ‘ōpuara’a «  The Arioi Experience », te hō’ē tahua rorouira mape’ehia mai e te mau fa’a’ohipara’a ‘afa’ifa’i no te nene’i i te mau tapura ‘ohipa no te mau ha’apiipiira’a i te ‘Ori Tahiti (viteo ‘iho roro ha’apiira’a e paturura’ a no ni’a i te ‘ori tahiti, te mau tari parau tumu, te reo tahiti. E te hope’a, te Rē toru (1 500 000 toata farane) ua horo’ahia’tu ia na Nathalie Colin-Fagotin nobte ‘opuara’ a  « FamiliPsy », te hō’ē tahua no te e-ha’apiira’a e no te mape’era’a, no te tauturu  te feia metua no Porinetia farani e no te mau vahi è atu, ia manuia i roto i to rātou orara’ a ‘utuafare fetii, ma te tu’u atu i mua ia rātou i te mau ha’apiipiira’a, te mau tapura ‘ohipa ‘āmuitahi, e te hō’ē mape’era’a na ni’ a i te reni.

 

E 6 Rē no te faito e 600 000 toata farane o tei ‘opere ato’ahia na te tahi è atu mau ‘opuara’ a. ‘Are’a no te Rē ta’a-è a te ‘Apo’ora’ahau no te faito 1 000 000 toata farane, ua mahere atu te reira ia Matarii Maire no te ‘opuara’a « Va’a Spirit » o te tu’u maira hō’ē tahua o te tapi e ha’amaita’i i te ho’ora’a no te mau oriori haerera’a na ni’a i te Va’a i Porinetia farani e i roto i te Ao na roto i te tū’ati’atira’a i te mau taiete no te Va’a e te mau Hoani o te hinaaro r a e fa’aō i roto no te ha’apiipii e aore ia no te fa’arava’i roara’a’tu i to rātou  ‘aravihi no te tū’aro.