Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

No te 78 ra’a o te ‘Āpo’ora’a Mero Hope a te ‘Āmuitahira‘a Totiar e no te Nohora’a o tei tupu mai te 25 e tae mai i te 27 no tetepa i Strasbourg, ua tu’urima te Fa’aterehau no te Nohora‘a , no te Fa‘anahonahora’a e no te Taura ‘Ōire, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa‘atere Rahi no te Pū Porinetia no te Nohora‘a  (PPN=OPH), o Moana Blanchard, i mua ia Annick Girardin, Fa’aterehaunui Vahine no te mau Ara-Moana, e ia Dominique Mirada, Fa’atere no te mau Ara-Moana no te ‘Afata no te mau Tu’ura’a e no te mau Titaura’a (ATT=CDC), i te hō’ē fa‘a‘itera’a mana’o  ‘āmui no te tatara i te mau tau’aparaura’a no te rave ha’avitivitira’a i te fa’aaura’a no te Mape’era‘a e no te Paturura‘a i te ATT (OPH), i roto i tā’na tareni i ravehia a’e na, no te ha’apapura’ a i tā’ na ‘ohipara’ a e te fa’arava’ira’a i tā’na mau fa’anahora’ a.

 

Na ni ‘a i te i’oa o te ‘Āmuitahira’a no te mau Pū  ‘Ohipa a te Hau no te Nohora’a, tō’na Peretiteni o Alain CAcheux, e tae  noa’tu ia Fernand Lerychard, Peretiteni no te ‘Āmuitahira’a Totiare  no te Nohora’a no te Ara-Moana, o tei ha’apapu ato’a mai no te mape’e ato’a i taua fa’anahora’a ra no te tareni a te PPN (OPH), na ni’a i te ti’ara’a ei mero no te pupa no te mau horo‘a tarahura’a totiare  haunui.

 

Na roto i te papura’a, i te hope‘ara’a ihoa o teie nei matahiti, e fa’aterehia te hō’ē tareni matamua roa no te hi’ora’ a i te ‘ānanahira’a o te OPH, e te SCET (Te  Mau Pū ‘ ohipa, te Tomite, Te mau Hi’opo’ara‘a  ‘aravihi, e te Fenua) e paturu faufa’a monihia e te CDC. E  nehenehe na te reira e fa’aiho fa’ahou mai i te 2 018, hō’ē fa’aaura’a mape’era’a no te hou-patura’a te mau tuha’ a e tapiri mai, ia nehenehe i te OPH ia ha’amara’a fa’ahou atu a i ta’na mau rave’a ‘ohipara’a e ia fa‘arahi i tā’na mau rave’a fa’a’ohipara’a no te tauturu i te Haufenua no te fa’atupu i tā’na tapura ‘ohipa no te patu e 3000 mau nohora’a e ia fa’ariihia ‘ōia i roto i te paturu faufa’a monira’a a te CDC.