Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ua rave te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou e te mau Mero no te Tomite no te Horo’a i te mau Tauturu Moni no te Nohora’a, i te monire ra, i te Pū a te OPH (Pū Porinetia no te Nohora’a) i Pira’e, i te horo’ara’a :

 

-          No e 1 212 mau pu’eparau mana no te mau tauturu materia no te ha’amaita’i i te nohora’a ‘otahi, no te hō’ē faito ropu roa e 600 000 toata farane, na te mau ‘utuafare fetii o te noho ra i roto i te ta’ato’ara’a no te mau Ta’amotu (580 i te mau Motu Ni’a Mata’i ma, e 218 i te mau Motu Raro Mata’i mā, 113 i Matuita mā, 162 i Tuamotu mā e 5 i Ma’areva mā e 99 i Tuha’apae mā.

 

-          No e 310 mau fare OPH i ni’a i te ta’ato’ara’a no na Ta’amotu e 5 (116 i te mau Motu Ni’a Mata’i, e 34 i te mau Motu Raro Mata’i, e 38 i MAtuita ma, e 50 i Tuamotu e 5 i Ma’areva mā e 69 i Tuha’apae ma), no te ho’e ho’o tata’itahi mai te 11 mirioni e pa’io’uma at i ni’a i te 19 mirioni toata farane.

 

Na roto i te roa’ara’a, i te matahiti 2 017, te mau tauturu no te patura’a e aore ra no te patu fa’ahoura’a no te hō’ē faito ‘āmui e 900 mirioni toata farane na roto i te mau tauturu materia e piri i te 4,7 miria toata farane no te mau fare OPH na roto i teie mau fa’anahora’a, e ‘āfa’i atu e Haufenua i tā’na tauturu no te fa’arava’i ha’amaita’i i te huru faito o te orara’a o te mau ‘utuafare fetii porinetia.

 

Hau atu i te reira, e 686 mau fare o tei patuhia mai e te FDA, o tei ta’io tapa’ohia mai e te hō’ē Pū no te Hi’opo’ara’a o tei ha’apapu mai i te pe e te reporepo o te mau nohora’a. No te ‘apera’a i te mau fifi no te parurura’a, ua mape’e mai na te Haufenua 112 rahira’a ‘utuafare fetii, na roto i te mau tauturu no te fa’a’āpi i te mau tahua fare (ua ta’oti’ahia te teiteira’a o te reira trauturu i ni’a i te 2 mirioni toata farane) e aore ra, no te tata’i ta’ato’ara’a fa’ahou i te fare nohora’a. No reirta, ua ha’amana mai te ta’ato’ara’a no te mau mero no taua Tomite ra e horo’a  hapa fa’ahou e 23 mau tauturu no te fa’a’āpira’a i te mau tahua fare e e 9 mau tauturu no te tata’i fa’a’āpi roa fa’ahoura’a mai i to rātou mau nohora’a.