Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa

Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, Ti’a’au i te Terera’a ‘Ohipa a te Hau e no te ‘Ihi Ma’imira’a (MTF).

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiipiira’a Toro’a, ti’ā’au i te ti’ara’a ‘ohipa a te Hau e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Tea Frogier, i te mahana pae ra, i roto i te hō’ētau’aparaura’a e o Bruce Rata Shepherd, te Tonotura Rahi ‘Āpi no Niu-Terani, o te parahi ra i Nouméa, i Niu-Taratoni.

Ua farerei atu te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiipiira’a Toro’a, Ti’a’au i te mau Pū ‘Ohipa a te Hau, no te Ha’apiira’a e no te mau Ha’apiira’a, o Tea Frogier, i te monire ra, i te mau piahi i roto i te ha’apa’arira’a, o te hope ta rātou ha’apiipiira’a toro’a « Ha’apiipiira’a no te mau Tapura ‘Ohipa Ti’a’aura’a Rau » (ITEM) o tei  horo’ahia e te Pū Ha’apiira’a Toro’a a te Feia Pa’ari no Pira’e.

Ua ‘āmui atu te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiira’a, o Tea  Frogier, i te avatea mahana pae ra, i te Tomiterara’a Teitei, i roto i te paera’ a no te Tomite Araivavao no te Piha ‘ Ohipa Ti’ara’a Ta’ata Huira’atira, i piha’iiho i te Tomitera Teitei, René Bidal.

Ua 'iriti te Fa'aterehau vahine ti'a'au i te Ha'apiira'a e i te Ha'apiira'a Teitei, o Tea Frogier, e te Mono-Fa'atere Ha'apiira'a Haunui no Porinetia farani, o Philippe Couturaud, i te po'ipo'i monire iho nei, i te ha'apupura'a i te mau Tino Fa'atere 'api o tei tae 'api noa mai nei i Porinetia farani nei. E amo atu te reira mau Tino Fa'atere i te mau Ti'ara'a no te Fa'atere Fare Ha'apiira'a, e aore ra, ei Fa'atere Mono.

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.

Ua farerei iho nei te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, o Tea Frogier, e te Fa’aterehau ‘āpi no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire iho nei, no te ravera’a i te horo’ara’a mana no te mau pu’eparau o tei fa’atauihia e te fa’a’āpira’a ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 13 no tenuare ra.