Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa

Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, Ti’a’au i te Terera’a ‘Ohipa a te Hau e no te ‘Ihi Ma’imira’a (MTF).

Ua tu’urima ‘amui te nau Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire, o Je an-Christophe Bouissou, e no te Ha’apiipiira’a toro’a, o Te a Frogier, e tae noa’tu i te Peretiteni vahine no te Aupupu Mita ti’ā’au i te Fa’aaura’a no te ‘Ōire no te Pupurura’a ‘Ōire no Papeete, o Tenuhiarii Faua, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē Fa’aaura’a no te Autaipera’ a.

Ua farerei iho nei te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, o Tea Frogier, e te Fa’aterehau ‘āpi no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire iho nei, no te ravera’a i te horo’ara’a mana no te mau pu’eparau o tei fa’atauihia e te fa’a’āpira’a ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 13 no tenuare ra.