Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa

Ua farerei iho nei te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, o Tea Frogier, e te Fa’aterehau ‘āpi no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire iho nei, no te ravera’a i te horo’ara’a mana no te mau pu’eparau o tei fa’atauihia e te fa’a’āpira’a ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 13 no tenuare ra.

 

I roto i te reira horo’ara’a mana, ua fa’ahiti mai rā’ua i te mau tapura ‘ōhipa i mana’ohia mai no te fa’atumu i te mau porotita huira’atira no te Autahira’a, no te hō’ēra’a tōtiare e no te fa’atianira’a i te mau ti’ara’a mana o te vahine no te hō’ē pu’etau roa.

 

Ua niuhia te mau ‘aitauira’a i ni’a iho i te mau parau tumu no ni’a i te reforomatiora’a i te ‘āfata no te Autahira’a a Porinetia farani, i ni’a i te mau ‘āma’a rarahi no te reforomatiora’a i te parurura’a tōtiare ‘āmui, i ni’a i te mau tahua ‘ōhipara’a o tei ravehia a’e na no te reira tuha’a e no te mau tareni e toe ra e ha’apapu no te fa’ahoperoara’a i taua reforomatiora’a ra.