Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa

Ua 'iriti te Fa'aterehau vahine ti'a'au i te Ha'apiira'a e i te Ha'apiira'a Teitei, o Tea Frogier, e te Mono-Fa'atere Ha'apiira'a Haunui no Porinetia farani, o Philippe Couturaud, i te po'ipo'i monire iho nei, i te ha'apupura'a i te mau Tino Fa'atere 'api o tei tae 'api noa mai nei i Porinetia farani nei. E amo atu te reira mau Tino Fa'atere i te mau Ti'ara'a no te Fa'atere Fare Ha'apiira'a, e aore ra, ei Fa'atere Mono.

 

Ua fa'atumu te Fa'aterehau vahine i ni'a i te fa'anahora'a ta'a è no te fa'aterera'a  Ha'apiira'a i Porinetia farani nei, i te pae ihoa ra no te ha'amana fa'a'ohipara'a i te Ture 'Āi'a no ni'a iho i te Ture 'Ārata'i no te Ha''apiira'a, mai teie, ei hi'ora'a  :

 

-           Te 'itera'ahia i Porinetia farani nei te papature no te fa'aru'era'a i te ha'apiira'a hou te matahiti i fa'aturehia e te fa'aaura'a no te ha'apiira'a,

 

-           Te fa'atanotanora'a i te mau terera'a o te ha'apiira'a na roto i te fa'a'orera'a i te tahua numera 5 e te Reforomatiora'a i te mau Pū Ha'apiira'a no te mau 'Ihirave'a Fa'atanohia no te Fa'ahotura'a, 'ōia ho'i, te CETAD (PIUFF).

 

-           Te rave fa'ahoura'a mai e te tamau fa'ahoura'a i te mau patura'a e te mau fa'a'āpira'a, hina'aro rahihia no te mau Pū Fare Ha'apiira'a,

 

-           Te fa'ahaere noa ra'a atu i te Tua 1 e te Tua 2 no te Ha'apiira'a o te mau Reo porinetia o te nehenehe ato'a e riro mai ei faufa'a rahi no te ha'apiira'a i te reo farani,

 

-           Te fa'atanora'a i te faito no teie tau ite fa'aotira'a mana 7342 o tei ravehia na i rotoi te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, o tei 'ite mai i te fa'arirora'ahia ei Pū mana, te Tomite no te Ha'apiira'a  no te 'Ea e no te Ti'ara'a Ta'ata Huira'atira (CESC) e no te Tomite 'Ihohiro'a Ha'apiira'a.

 

-           Te fa'anaho faahoura'a i te ha'apiipiira'a pu'etau tamau na roto i te hō'ē fa'anahora'a ti'atoru (Haufenua, Haunui, ESPé),

 

Ua horahora ato'a ma 'ōia i te mau tauto'ora'a e titau, e te tuha'a ihoa ra e titauhia ia ha'amaita'i i te terera'a 'ohipa i reira no te mau ha'apiipiira'a i roto i ta tātou mau Pū Fare Ha'apiira'a, te manuira'a i te rave i te reforomatiora'a i te Fare Ha'apiira'a Piri Tuarua, te fa'aitoitora'a i te ta'ato'ara'a no te mau Tino Fa'atere no te ha'apa'o ha'amara'ara'a mai i te mau tamari paruparu roa, te fa'aōra'a mai i te feia metua i roto i te fa'anahora'a no te ti'apitira'a mai i roto i te parau no te ha'apiira'a, tera ra, te 'arora'a ato'a atu i te fifi no te fa'ataura'ai te haere mai i te ha'apiira'a e te fa'aea 'oio'ira'a i te haere mai i te ha'apiira'a, te punavai no te tihatira'a tōtiare.

 

Ua ha'apapu ato'a mai o Tea Frogier e ia ha'a ato'ahia no te fa'atupura'a i te 'aifaitora'a no te ta'ato'ara'a o te mau piahi i te pae no te ha'apiira'a, noa'tu e nohea rātou, no te mau Motu Tōtaiete anei, no Tuamotu mā anei, no Tuha'apae mā anei e aore ra no Matuita mā anei, e tae noa ato'a atu i te fa'aitoitora'a i te fa'aō ia rātou i roto i te rorouira na roto i te Pū Fare Ha'apiira'a ato'a, e te hope'a roa ra, te 'arora'a i te fa'ataura'a te mau Ti'a Fa'atere e te mau 'Orometua Ha'apii Tamarii i te haere mai i ta rātou 'ohipa.

 

Ei fa'ahopera'a, ua 'iriti ato'a mai 'ōia i te tuha'a o te riro ei niu no te faufa'a o te fa'anahora'a o te ha'apiira'a porinetia : te tō'ā'atira'a i rotopu i tā'na Fa'aterera'ahau e tō 'na Fa'aterera'a, te DGEE e te Mono-Fa'atere Haunui : « Taua tō'ā'atira'a ra tei roto ia i te piha 'ohipa no te porotita o te Ha'apiira'a o te mauhia ra te mana e te Haufenua e o tā'ū e 'oa'oa nei i te pairati  », o ta te Fa'atereha vahine ia i ha'apapu maita'i mai.