Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa

Ua farerei atu te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiipiira’a Toro’a, Ti’a’au i te mau Pū ‘Ohipa a te Hau, no te Ha’apiira’a e no te mau Ha’apiira’a, o Tea Frogier, i te monire ra, i te mau piahi i roto i te ha’apa’arira’a, o te hope ta rātou ha’apiipiira’a toro’a « Ha’apiipiira’a no te mau Tapura ‘Ohipa Ti’a’aura’a Rau » (ITEM) o tei  horo’ahia e te Pū Ha’apiira’a Toro’a a te Feia Pa’ari no Pira’e.

 

No te tuha’a no te tahua ‘ohipa no te ‘opuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a Ī’a no Hao, ua fa’anahohia e piti ha’apiipiira’a no ni’a i te mau Tapura ‘Ohipa no te Ti’a’aura’a Rau, na te feia o tei ani noa mai  te hō’ē ti’ara’a ‘ohipa no te motu aruaru no Hao, no te rahira’a 12 rahira’a ta’ata i roto i te ha’apiipiira’a tata’itahi. No te reira, ua fa’aterehia mai te tihepura’a i Hao i te ‘āva’e tenuare ra i mā’iri a’e nei e te Fa’atere no te CFPA, o Jean-Michel  Blanchemanche.

 

Ua ha’amata mai te ha’apiipiira’a matamua i te 27 ra no fepuare e o te hope atu i te 1 no tetepa. I roto i taua ha’apiipiira’a ra, ua roa’a mai i te mau piahi ha’apa’ari te mau ‘ite e te mau ‘aravihi i roto e rave rahi mau tuha’a no te patura’a fare, mai te toro’a patu fare, peni, hamanira’a tauiha’a e aore a ia, tamaumaura’a i te uira.

 

Ia hope te reira ha’apiipiira’a, e 6 noa mau piahi ha’apa’arihia o te ho’i atu i Hao. ‘Ōia mau, no te fa’arahi atu a i to rātou mau ‘aravihi, e fa’ahohonu atu ā tera e 6 mau piahi ha’apa’ari e fa’aea mai i te reira taime, i roto i te tuha’a maura’a toro’a « Hamanira’a i te mau Fare pape e Haumitira’a, tamaumaura’a i te matini Fa’ato’eto’era’a mata’i, e no te mau Itouira Fa’a’api noahia (ISCER) i te CFPA no Pira’e ». E ha’amata te piti o te tuha’a no te ha’apiipiira’ a ITEM, i tō’na pae, i te 25 no tetepa i mua nei, no te roara’a e 6 ‘āva’e.

 

Ta’a-è noa’tu i te reira, no te pahono i te mau titaura’a a te ‘ōpuara’a no te fa’a’apura’a fa’a’amura’a Ī’a, ua fa’atupu te Fa’aterehau vahine ti’ā’au i te Ha’apiipiira’a Toro’a e te Pū no te mau Toro’a Moana no Porinetia farani (CMMPF), e piti pu’etau ha’apiipiira’a no te titau i te Parau tū’ite Ha’apapura’a no te Pairatira’a na roto i te Tairoto / e te Parau tū’ite Ha’apapura’a Patorona Tairoto Tautaira’a e Ta’ere (CPL/CPLPC), na e 40 mau tino o te ani noa maira i te ti’ara’a ‘ohipa no te motu aruaru no Hao. Ua tupu na te tuha’a matamua no te ha’apiipiira’a i ni’ a i te motu aruaru no Hao mai te 27 no fepuare e tae mai i te 14 no ‘eperera. E ha’amata te piti o te tuha’a ha’apiipiira’ a i te 23 no ‘atopa o te hope atu i te 8 no titema.