Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī, Ti’a’au i te Fa’ahotura’a i te mau Reo e no te ’Aparaura’a rau (MCE).

Ua ‘i te Ao Ta’ere  Porinetia i te mauiui i te fa’aro’ora’a’tu i teie parau pe’ape’a e te ‘oto rahi, no te fa’aru’eroara’ a mai te Taote ‘Aivana’a ra o Yoshihiko Sinoto,  o tei tupu mai na i roto i te ‘āru’i  no te 4 no ‘ātopa iho nei i  Hawaii.

Ua farii mai te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu e tā’na mau piha ‘ohipara’a rau, i te mahana pae ra, ia Thierry Delmas, Fa’atere Rahi no te Ha’apiira’a e no te mau Ha’apiira’a, ‘āpe’ehia mai e te mau ti’a no te mau pupu ha’apii no te mau Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Taravao, Tipaeru’i e Maco Tevane, e tae noa’tu i te Fa’atere no te Pū ‘Uparau, Fabien Dinard, no te fa’atupura’a hō’ē Heiva na te mau Fare Ha’apiira’ a Pirituarua, te Heiva Taure’a.

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu, i Puna’auia, no te ‘āvari i te ha’amaura’a haruharura’a itouira mahana a taua pū ra, o tei fa’aoti manahia i te ‘āva’e tiurai i mā’iri a’e nei.

Ua farii atu te Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva, no te Rima ‘Ī e no te Itouira, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te mahana maha ra, i te Fa’atere Rahi Mono no te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Cameron Diver, e i te Fa’atere vahine no te Tapura ‘ohipa «  te vaira’a pu’etau maoro o te ‘arutaimareva e te tauira’ a o te reva » o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Sylvie Goyet.

Ua 'āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e tae noa'tu e rave rahi no tā'na mau Fa'aterehau, i te pō mahana toru ra, i roto i te 'āru'i no te 'ōperera'a i te mau Rē no te Heiva 2017, i To'ata.

I te mahana pae ra, ua farii atu te Fa'aterehau no te Ta'ere, no te 'Arutaimareva, no te Rima 'Ī, no te Uira e no te mau Punavai no roto i te fenua, ti'a'au i te fa'ahotura'a i te mau reo e te taniuniura'a, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te Fa'atere vahine 'api o te Fare Vāna'a, o Flora Aurima-Devatine, o tei ma'itihia mai na i te mahana pae ra 23 no tiunu, i roto i te 'āpo'ora'a mana i ni'a i taua ti'ara'a ra.