Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

I te mahana pae ra, ua farii atu te Fa'aterehau no te Ta'ere, no te 'Arutaimareva, no te Rima 'Ī, no te Uira e no te mau Punavai no roto i te fenua, ti'a'au i te fa'ahotura'a i te mau reo e te taniuniura'a, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te Fa'atere vahine 'api o te Fare Vāna'a, o Flora Aurima-Devatine, o tei ma'itihia mai na i te mahana pae ra 23 no tiunu, i roto i te 'āpo'ora'a mana i ni'a i taua ti'ara'a ra.

 

Ua fa'a'āpi fa'ahou te Fa'aterehau i ta'na tauto'ora'a no te arata'i i te hō'ē porotita no te reo o te paruru, o te miti'a'iri e o te ha'afaufa'a i te mau reo porinetia o to tatou nei fenua. Ua riro ato'a taua tere farerei ra ei taime ato'a no Devatine vahine, no te fa'afa'a'itera'a mai i te Piha Fa'atere 'Api e to'na mau mero i muri nei : Etienne Chimin, Rauti Vavao 'āpi, o Winston Pukoki, papa'i parau, o Johanna Nouveau, o tei tape'a noa mai a i to'na ti'ara'a ha'apa'o faufa'a, o Mehao Huri, ha'apa'o faufa'a mono,o Virginia Teriimana, papa'i parau mono e o Yvette Temauri.

 

Ua 'i noa a te mau 'avana'a reo i te 'oa'oa e te mehara i te farereira'a e te parauparaura'a i te Fa'aterehau, te hoho'a aueue 'ore no te hō'ē o te mau metua o tei niu mai i te Fare Vāna'a.