Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Ua farii atu te Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva, no te Rima ‘Ī e no te Itouira, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te mahana maha ra, i te Fa’atere Rahi Mono no te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Cameron Diver, e i te Fa’atere vahine no te Tapura ‘ohipa «  te vaira’a pu’etau maoro o te ‘arutaimareva e te tauira’ a o te reva » o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o Sylvie Goyet.

 

Ua fa’a’ite atu te Fa’aterehau i tō’na ‘oa’oa rahi no ni’a i na Tomite e piti no te pairatira’a tuha’a fenua no te tapura ‘ohipa INTEGRE (Tauto’ora’a a te mau Fenua no te Ti’a’aura’a Tuha’ a Fenua i te ‘Arutaimareva) e no te RESCUE (Fa’aora fa’ahoura’a mai i te mau Pū Natura Rave’a e Fa’atanora’a i ni’a i te Tauira’a Reva), o tei tupu na i te 1 e 2 no ‘atete i te Méridien i Puna’auia.

 

Ua ha’apapu ato’a mai ‘ōia i te mau tauturu faufa’a rahi a te reira mau tapura ‘ohipa no te mau ‘aitauira’ a ‘aravihi, e no te ‘ai’opereperera’a i te mau ha’amaramaramara’a na rotopu i te mau Fenua no Patitifa e ta ratou ato’a ho’i mau fa’aora’a tuha’a fenua.

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu a o Heremoana Maamaatuaiahutapu i te faufa’a rahi  no te autaipera’a tuha’a fenua no te ‘Āpo’ora’ahau porinetia, i teie ihoa ra taime, e nou riro noa mai nei o Porinetia farani e o Niu Taratoni ei nau Fenua Merohope no te Forum no te mau Motu no Patitifa.

 

Ua riro ato’a te reira taime ei hi’ora’a i te mau tuha’a no te mau tuatapapara’a ‘ihi vana’a o ta te ‘Āmuitahira’a no Patitifa e nehenehe e fa’a’ohipa e te mau Fenua no taua tuha’a ra, i te pae ihoa ra no te Rava’aira’a na tua, tera ra, no te Rava’aira’a piri fenua ato’a e te Rava’aira’a tairoto, no te hi’opo’ara’ a i te mau ma’i pe’e o te mau i’a, no te fa’a’ apura’a pu’etau maoro e no te tauira’a reva.