Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu, i Puna’auia, no te ‘āvari i te ha’amaura’a haruharura’a itouira mahana a taua pū ra, o tei fa’aoti manahia i te ‘āva’e tiurai i mā’iri a’e nei.

 

Ua tapurahia te reira mauha’a i roto i te porotita itouira o tei fa’aoti manahia mai i mā’iri e te Ture ‘Āi’a no titema 2 0134 ra, e o te nehenehe e horo’a mai i te ‘otonomi  i te Fenua i te pae no te itouira. Te reira ‘ōpuara’a o tei mana’ohia na i te 2 015 e fa’atere, e nehenehe ia ‘ōia e horo’a ia Porinetia farani i te nehenehera’a e fa’aō i roto i te hō’ē porotita no te fa’ahotura’a e ti’a i te vaira’a ma te ha’afaufa’a i te fa’a’ohipara’a mai i te mau itouira fa’a’āpihia, ma te ha’amau i ni’ a i te mau pū fare ha’apiira’a e i te mau piha ‘ohipa a te Haufenua, i te mau haruharura’a itouira fa’a‘āpira’a. Na roto i te reira mau rave’a ‘api ta’a-è no te haruharura’a mai i te itouira, ua tamaumauhia na mua roa ta te Fare Manaha no Tahiti e no te mau Motu, e tae  noa’tu i ta te piha ‘ohipa a te Ta’ere e ti’ara’a e ‘ere i te mea atea roa i te reira pu.

 

Ua hina’aro te Peretiteni, na roto i te reira tere hi’opo’a, e ‘ite ato’a i te mau tatuha’a fa’ahu’ahu’ara’ a no te tupura’a o te mau titorotorora’a i ha’amatahia mai no te fa’anahora’ a e no te fa’a ‘apira’a i te Fare Manaha no Tahiti e n te mau Motu. Te ‘ōpuara’a i tape’ahia mai na roto i te tataura’a iho hoho‘a no te huru hamanira’a o tei fa’ahaerehia mai na i te 2 015 ra, te pū’ohu ra ia i te patu fa’ahoura’a i te piha rahi no te fa’a’ite’itera’a tamau e no te fariira’a a te Fare  Manaha no Tahiti e no te mau Motu- Te Fare Manaha, e tae  noa’tu i te fa’a ‘apira’a i te oiha rahi no te mau putuputura’a e vaira.

 

Te ta’ata hamani hohoa no te huru hamanira’a i tape’ahia mai, o Pierre Jan Picard o tei vauvau mai i mua i te Peretiteni i te ‘ōpuara’a no te fa’anahora’a, e tae noa’tu i te ‘ōpuara’a no te hō’ē Fare Manaha, o te tuatapapahia nei ma te ‘āpitihia mai e te tauturura’a a te pupu ‘aivana’a no te Fare  Manaha. Te ho’o ta’ato’a o te reira tapura ‘ohipa, tei ni’a i te 800 mirioni toata farane. Te  aura’a mau, e ha’amata taua tahua ‘ohipara’a ra i te ‘āva’e  ‘ātopa 2 018 e e oti mai i te ‘āva’e mati 2020. E ‘iriti fa’ahouhia te piha rahi no te fa’a’ite’itera’a i te tiunu 2020. Mai teie atu nei e tae atu i te reira tai’o mahana, e tapirihia te piha rahi no te fa’a’te’itera’a, mai te ‘āva’e  ‘ēperera au 2 018, e fa’a’ite’ite noahia te mau tauiha’a putuhia i roto i te piha fa’a’ite’itera’a pu’etau poto.

 

Ua hi’opo’a ato’a atu te Peretiteni i te ha’aputura’a tauiha’a a te Fare Manaha, o te titau ato’ahia ia fa’anahonaho fa’ahouhia, ia nehenehe ia’na e farii i te tahi tuha’a no te mau tauiha’a ha’aputuhia a tia’i noatu ai ia ‘iriti fa‘ahouhia mai te piha no te fa’a’ite’itera’a tamau, ia oti mai te mau tapura ‘ohipa i te ravehia.