Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Ua farii mai te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu e tā’na mau piha ‘ohipara’a rau, i te mahana pae ra, ia Thierry Delmas, Fa’atere Rahi no te Ha’apiira’a e no te mau Ha’apiira’a, ‘āpe’ehia mai e te mau ti’a no te mau pupu ha’apii no te mau Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Taravao, Tipaeru’i e Maco Tevane, e tae noa’tu i te Fa’atere no te Pū ‘Uparau, Fabien Dinard, no te fa’atupura’a hō’ē Heiva na te mau Fare Ha’apiira’ a Pirituarua, te Heiva Taure’a.

 

E ‘ōpuara’a ‘ihi ha’apiira’a te reira, ‘ihiha’avira’aha’a‘ati, o te nehenehe e horo ‘a mai i te mau ‘aravihi e te mau ‘ite no te pàpà ‘ āmui ti’ai rahi noahia maira i roto i te  Fare Ha’apiira’a Pirituarua, o te turu’i ra i ni’ a i te ta’ere e i te iho hiro’a ta’ata porrinetia. ? E ‘opuara’ a te reira na te mau piahi no te mau Fare Ha’apiira’a Pirituarua, no te mau Pū Fare Ha’apiira’a a te Hau e a te Unuma, o te hina’aro ra e fa’a’āmui mai i ta rātou mau piahi i roto i te reira tata’ura’ a.

 

Ua fa’ata’ahia te reira ta’urua no te mahana ma’a 10 no mati i mua nei, i To’ata.