Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī, Ti’a’au i te Fa’ahotura’a i te mau Reo e no te ’Aparaura’a rau (MCE).

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te pō mahana ma’a ra, i To’ata, i roto i te patara’ahia te hoho’a penihia ra a te Pū Disney, « Moana », na roto i te reo Tahiti.

I teie po’ipo’i tē mamae nei te ‘āau, ‘ua fa’aru’e mai ‘o Gérard Tepehu. Hō’ē ‘aito rahi teie nō te hīro’a tumu mā’ohi, ‘ua rohi maita’i ‘oia a tau matahiti nō te mau pupu ‘ori ‘e nō Heikura Nui ihoā rā o tāna ato’a īa i haru mai te rē i te Heiva i Tahiti.