Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī, Ti’a’au i te Fa’ahotura’a i te mau Reo e no te ’Aparaura’a rau (MCE).

Ua 'āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e tae noa'tu e rave rahi no tā'na mau Fa'aterehau, i te pō mahana toru ra, i roto i te 'āru'i no te 'ōperera'a i te mau Rē no te Heiva 2017, i To'ata.

I te mahana pae ra, ua farii atu te Fa'aterehau no te Ta'ere, no te 'Arutaimareva, no te Rima 'Ī, no te Uira e no te mau Punavai no roto i te fenua, ti'a'au i te fa'ahotura'a i te mau reo e te taniuniura'a, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te Fa'atere vahine 'api o te Fare Vāna'a, o Flora Aurima-Devatine, o tei ma'itihia mai na i te mahana pae ra 23 no tiunu, i roto i te 'āpo'ora'a mana i ni'a i taua ti'ara'a ra.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te pō mahana ma’a ra, i To’ata, i roto i te patara’ahia te hoho’a penihia ra a te Pū Disney, « Moana », na roto i te reo Tahiti.

I teie po’ipo’i tē mamae nei te ‘āau, ‘ua fa’aru’e mai ‘o Gérard Tepehu. Hō’ē ‘aito rahi teie nō te hīro’a tumu mā’ohi, ‘ua rohi maita’i ‘oia a tau matahiti nō te mau pupu ‘ori ‘e nō Heikura Nui ihoā rā o tāna ato’a īa i haru mai te rē i te Heiva i Tahiti.