Mono-Peretītenira’a

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP).

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te mahana pae ra i te avatea, i te Peretitenira’a, e te mau ti’a no te ‘Āfata Fa’ahotu a te Hau Fiti (FNPF=AFHF).

Ua putuputu te hitura’a o te tomite hi’opo’a no teie matahiti, o tei anihia’tu ia horo’a mai i tō’na mana’o i ni’a i te ta’ato’ara’a no te mau pu’eparau no te mau anira’a tauturu na te mau taiete ‘ohipa, i te po’ipo’i mahana maha iho nei, i mua i te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te mau Tavana ‘Ōire i reira te ha’amaura’ahia te mau taiete ‘ohipa e te mau Ti’a no te mau Pū ti’ara’a toro’a. Ia ‘āmuihia te ta’ato’ara’a, 109 rahira’a pu’epara o tei hi’opo’ahia no te hō’ē aito fauafa’a no te fa’ahotura’ a e 297 mirioni toata farane.

Ua mata ‘ite mai te ‘Āpo’ora’arahi  no Porinetia farani, i te mahana maha iho nei, i te parau ha’apapa a te ‘Āpo’ora’ahau no ni’a i te Tau’aparaura’a i te ‘Avei’a o te ‘Āfata terera’a faufa’a fa’anahohia ra no te mā’itira’a i te ‘Āfata terera’a faufa’a metua no te matahiti 2018.

Ua ’avari atu na te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, ti’a’au i te mau ’ōpuara’a rarahi no te fa’ ahotura’a, e tae noa’tu i te tahi è atu mau rahira’a Fa aterehau no tā’na  ’Āpo’ora’ahau, i te monire ra, i te ’Aua Tiare Vaira’i i Punaauia.

 

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Marc Rochet, Peretiteni Fa’atere Rahi no te mau Taiete Manureva Farani Ninamu (French Blue) e « Air Taraipe », e ia Jean-Paul  Dubreuil, ‘ona tu’u moni pàpà rahi roa a’e no taua mau taiete manureva ra. Ua ‘āmui ato’a atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch,  te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i roto i te reira tau’aparaura’a, o tei tupu na i te Peretitenira’a.

Ua farii te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana pae ra, ia Alexandre Luckiewicz, ra’atira no te mau Aura’a e te mau tapura ‘ohipa Ara-Moana no te ‘Aro Puparara’a Moana Farani (Cluster), ti’ā’au i te arai vavaora’a i te mau Pū ‘Aro Puparara’a Moana Farani no te Ara-Moana, o tei ‘āpe’ehia mai e Gérard Siu, Peretiteni no te ‘Aro Puparara’a Moana Farani i Porinetia farani nei.