Mono-Peretītenira’a

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi no te mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, i te avatea monire ra, i roto i roto i te ‘iritira’a mana no te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire no Porinetia farani, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita i Porinetia farani nei, o René Bidal e o te Peretiteni no te Aupupu no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire (SPCPF=AFOPF), o Cyril Tetuanui.

 

Fa’atupuhia  e te SPCPF (AFOPF), tei roto i te ‘Ōire no Mahina, te tupura’a teie 28 ra’a no te Rurura’a Merohope a tte mau ‘Ōire, i te tahua no Farero’i, mai te 31 no tiurai e tae atu i te 3 no ‘ātete, e tā’na parautumu o te « Parau Ha’apapa ia no te ‘āfara’a ropu no tā’na Pu’etau Fa’aterera’a e tae noa’tu i te ‘avei’a tapura ‘ohipa e tae roa’tu i te matahiti 2 020 a te mau ‘Ōire porinetia ».

 

I mua i te parau no te mau ma’itira’a, ua anihia te mau ti’a ato’a no te mau ‘Ōire, te mau Ti’a mana ma’itihia e te mau Fa’atere, ia hamani mai i te huru no te ti’ara’a no te nu’ura’a o te mau ‘Ōire, ia au i te hō’ē hi’ora’a arata’ira’a tapura ‘ohipa, na roto i te autaipera’a pa’ari papu maita’i e te Haunui, te Haufenua e te Unuma.

 

Ua vauvau atu te Mono-Peretiteni i te hō’ē parau ha’apapa pu’ohura’a i te tauturu a te Haufenua na te mau ‘Ōire, ma te fa’aha’amana’o « i te mau tapura ‘ohipa a te ‘Āpo’ora’ahau no te tatara i te mau parau no te mau tauturu moni o tei hamanihia mai na e te DDC (Tomite no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire) e o tei hia’aro hia mai na e te Peretiteni Edouard Fritch i te ‘ōmuara’a ihoa o tā’na pu’etau faaterera’a.

 

No reira, ua nehenehe i te ha’amaura’ahia mai te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a Haunui/Haufenua/te mau (‘Ōire, ia ha’apapu maita’ihia mai te paturura’a faufaa moni no te roara’a e rave rahi mau pu’e matahiti, i te mau tapura ohipa no te fa’ahotura’a i te mau ‘ōpuara’a no te ‘arutaimareva no te hō’ē tino moni i ni’a i te faito 16 miria toata faran. I te pae no te puai o te Haufenua, mai te matahiti 2 014 maira i ni’a i te pae no te mau tapura ‘ohipa paturu faufa’a moni-ti’a-hia mai na roto i te « ‘afata DDC », e aore ra, na roto i te mau ‘āfata o tei natihia i ni’a i te mau Fa’a’aura’a no te mau ‘Ōpuara’a Haunui/Haufenua/mau ‘Ōire e aore a ra, CRSD (MA Fa’aaura’a no te ha’amaita’i i te mau Fenua o te Fa’ehau), ua ‘aufau atu te Haufenua na te mau ‘Ōire, i te hō’ē faito moni i ni’a i te faito ta’ato’a na roto i te tauturura’a moni i te faito hau atu i te 5,2 miria toata farane, ‘ōia ho’i, te hō’ē numera tauturu tamau i ni’a i te 49 %.

 

Hau atu i te reira, te mau fa’aotira’a matamua no te fa’a’ohipara’a i te mau Fa’aaura’a no te Fa’ahotura’a i te au Fenua o te Nu’u o tei amohia mai e te Haufenua, hō’ē a taime e e fa’a’ohipara’a i te mau nu’u, i nehenehe mai a i te mau ‘Oire e ha’afaufa’a i te reira mau tuha’a fenua.

 

Ua fa’atumu mai te Mono-Peretiteni  i te« mara’a tamau noara’a i ni’a te hotura’a e te tapura ‘ohipa, ‘aua’e te mara’ara’a mai te ‘afata faufa’a moni a te Haufenua e na roto i te mau anira’a hau atu o tei anihia i te mau Huira’atira no Porinetia».

 

Te tuha’a a te Haufenua i roto i te FIP (‘Afata na te mau ‘Ōire no te Tauturu i te Fa’ahotura’a) mai roto mai i te mau moni tute, o tei mara’a tamau noa mai i ni’a na roto i te maita’i e te parau ‘oa’oa. Ua mara’a mai ‘ōia mai te 12,8 miria toata farane i ni’a i te 15,7 miria toata farane, i rotopu i te matahiti 2014 e te matahiti 2017. I ni’a i te reira, ua hau fa’ahou atu ia 1 miria toata farane i te matahiti, e te reira, tae roa’tu i te 2 018, e ha’ape’era’a te reira i te mau ’aufaura’a i taerehia no te tuha’a a te Haufenua.

 

NO te mara’ara’a mai te mau numera a te mau numera moni a e Hau, no te reira, i nehenehe ai e ha’amara’a mai i ni’a i te mereti no te matutura’a i te FIP, ma te ha’amara’a mai 10 %, ’oia ho’i, o tei mara’a mai, mai te 14,2 miria toata farane i 2016 ra i ni’a i te 15,7 miria toata farane i 2017 nei, ’aita ia e tai’ohia maira te tapira’a matahit i ni’a i te faito 1 miria toata farane.

 

Na roto i te ta’ato’ara’a no te reira mau paturura’a faufa’a moni, ua fa’a’ite mai te Mono-Peretiteni i te tauturu papu a te Haufenua i te mau ’Ōire o te nehenehe e parauhia mai teie « ua nehenehe i te mau ’Ōire i teie mahana e fatu i te mau faufa’a moni hau rava’ai no te fa’atere’au maita’ira’a i te fa’aterera’a, no te fa’ahotu e no te fa’a’ahune i ta’na mau patura’a e ta’na mau mauiha’a ». Ho’e parau ha’apapa uira a e ’Āpo’ora’ahau o te  «o te tatara maita’i maira i te tauto’ora’a n te porotita i fa’aotihia e te Peretiteni Edouard FRitch » e o te riro mai ei ’ohipa oti na   « i te mau ’ohipa paraumau o te oti e o te tano te fait  »

 

I te pae no te fa’aturera’a i te faufa’a a te mau ’Ōire, e ave rahi mau tahua ’ohipara’a o tei fa’ahaerehia mai o te fa’aohia’tu i mua iti noa ne i roto i te horo’ara’a mai te mau ’Ōire i to rātou mau mana’o no n’a i te reira. Te reira o te parau ia no te Ture ’Ai’a no ni’a i te papature porinetia no ni’a i te mau matete a te hau, o tei ferurihia  i te tiurai 2 017 iho nei, e o te ha’amanahia i te ’āfara’a no ’ātete nei 2017. E ha’amatahia te reira ture i te fa’a’ohipa i te 1 no tenuare 2018 o te ’āpe’ehia’tu e te hō’ē arata’i no te mau fa’aturera’a e no te mau ha’apiipiira’a.

 

No te pu’ohu, ua fa’atumu a te Mono-Peretiteni i ni’a i te faufa’a rahi no te autaipera’a ’aifaito maita’i e te hō’ē hi’ora’a porotita tu’ati’ati maita’i i rotopu i te Haufenua e te mau ’Ōire, e o te mataara e fa’a’amui i te mau Tavana ’Ōire e te mau Tavana i roto i te mau ’opuara’a a te Haufenua, e ma te mata’ite ara noa i te mau ta’a-è-ra’a o te mau ’Ōire no te « faufa’ara’ahia te mau huira’atira  »