Mono-Peretītenira’a

No te fa’anahora’a a te Tomite no te Pairatira’a i te tapura ‘ohipa RESCUE, ua farii atu na te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru ra, i te Fa’atere Rahi Mono o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa Apato’a  (CPS=APA ), o Cameron Diver.

 

E taure’are’a farani-niu terani ‘ōia, ua ‘ohipa mai o Cameron Diver i tō ’na mau toro’a i roto i te CPS (APA) mai te ’ātopa 2 013 maira, i reira e fa’atere ihoa ‘ōia i te mau tapura ‘ohipa e te ti’a’aura’a. E ti’amana ‘itea ato’ahia ‘ōia i Niu-Taratoni, no te mea, ua riro na ‘ōia no te maorora’a e 5 matahiti, i te ti’ara’ a Fa’aa’o ture no te Fa’aterera’a o te mau ‘Ohipa no te Ture a te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni, e ua mau mai na ‘oia mai 2 005 maira, e rave rahi mau ti’ara’a fa’atere, te tahi ei Ra’atira no te Tuha’ a no te Autaipera’a Tuha’a Fenua e no te mau Aura’a na te Ara, e Fa’atere no te Ha’apiira’a, e mai te 2 009 maira, ua riro mai ‘oia ei Fa’aa’o i piha’iiho i te mero no te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni, ti’a’au i te ’Āfata Terera’a Faufa’a e no te mau Faufa’a Moni, no te Fa’atutera’a, no te Itouira, no te Tau’aparaura’a na roto i te rave’a Hoho’a, no te Ha’apiira’a Teitei e no te ‘Ihi Mā’imira’a.

 

Ua faufa’ahia taua tau’aparaura’a ra no te mau parau faufa’a o tei ‘aitauihia e te tapura ‘ohipa RESCUE, o ta te Tomite no te Pairatira’a i ha’amata mai i te mahana piti ra i Tahiti, o tei fa’ahiti hohonu rahihia, ta’a è noa’tu te mau tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a, tapiho’ora’a e no te fariira’a ratere i rotopu i to tātou na tōtaiete  Aramoana to’opiti no Patitifa nei.

 

Ua ha’apapu atu o Teva Rohfritsch i te tauto’ora’a a te ‘Apo’ora’ahau no Porinetia farani, maoti, o te titaura’a ia roa’ahia te fa rahi roa no te tapura ‘ohipa tuha’a fenua RESCUE, e nehenehe atu ai ia fa’arava’ihia te ti’ā’aura’a i te mau tuha’a pirifenua, tei reira te orara’a te pae rahi o te mau huira’atira e i reira e ‘itea maita’ihia ai te mau fa’ateimahara’a e te mau ‘ino o te tauira’a o te reva.