Mono-Peretītenira’a

I roto i te areara’a te 28 ra’a o te ‘Apo’ora’a Merohope a te mau ‘Oire no Porinetia farani, ua farii atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru iho nei, ia Sophie Charles, Peretiteni no te Ta’ atira’a a te mau ‘Oire e a te mau Fenua no te Ara Moana (ACCD’OM=TOFN’ AM), o tei ‘ape’ehia mai e te Ti’a Rahi o te Ta’atira’a, o Lilian Malet.

 

Ua ha’amauhia na te Ta’ atira’a a te mau ‘Oire  no te Ara Moana (ACDOM=TONAM), i te matahiti 1 991. Ua riro mai ‘oia i te ‘ava’e novema ra  2006 e Ta’ atira’a a te mau ‘Oire e a te mau Fenua no te Ara Moana (ACCD’OM=TOFN’ AM) o te ‘amui nei e 98 rahira’a ‘Oire e Fenua. Te mau tauto’ora’a matameha’i roa a te Ta’atira’a, o te ‘aitauira’a mana’o ia e te mau ha’a a te mau Ti’a Ma’itihia, e tae noa’tu i te fa’ ahotura’a e ti’ a i te vaira’a e te autahi.

 

Te fa’aterehia nei te ta’atira’a na roto i te fa’anahora’a peretiteni fa’a’ohu no te roara’a e piti matahiti, ua fa’a’ohu, na ni’a i te mau tuha’a fenua. No te reira tumu, mai te tenuare 2013 e tae atu i te mati 2014, na Déborah Kimitete, mero ma’itihia no MAtuita ma, o tei riro mai na ei Peretiteni vahine no taua Ta’atira’a ra. I muri mai, mai te ‘eperera e tae atu i te titema 2014, o Sylviane Terooatea, Tavana ‘Oire no Uturoa, o tei Peretiteni mai i te ACCD’OM (TOFN’AM).

 

No Sophie Charles, e Mono Matamua ‘oia no te Tavana ‘Oire no Saint Laurent du Maroni (‘Oire faraniç, e vai i roto i te tuha’a no Guyane). E Peretiteni ‘oia no te ACCD’OM (TOFN’AM), mai te tenuare maira 2017. UA riro taua tau’aparaura’a ra ei taime no te Peretiteni no taua Ta’atira’a ra no te parauparau no ni’a i te mau parau rarahi ta’a-è o te mau ‘Oire e o te mau Fenua no te Ara Moana, e no te fa’ahaamana’o i te mau fa’aaura’a e te mau autaipera’ a no te fa’ahotura’a e vai i te ti’ ara’ a, no te fa’arava’ ira’a faufa’a fa’a’ohu, no te pape inu, no te rapa’aura’a, no te fa’a’ apira’a, no te mau parau tumu no roto i te mau tapura ‘ohipa a te mau ‘Oire.

 

Ua ha’apapu atu o Teva Rohfritsch i te hina’aro o te ‘Apo’ora’ahau no te fa’ahaere noa a i te tapura ‘ohipa fa’atupu o tei ravehia mai e te mau ‘Oire porinetia e ua hina’aro ‘oia ia ha’apuai fa’ahouhia’tu te mau taura ta’amura’a e te ACCD’OM (TOFN’AM).