Mono-Peretītenira’a

I te hopera’a te mau tapura ‘ohipa a te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire fa’ atupuhia mai e te ‘Āmuitahira’a no te Fa’ahotu i te mau ‘Ōire no Porinetia farani (AFOPF-SPCPF), i roto i te ‘Ōire no Mahina, ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i ni’ a i te ‘iri ‘amura’a menemene no ni’a i teie parautumu « Te mau tapura ‘ohipa rarahi no te ao o te mau ‘Ōire ia au i te hi’ora’a a te mau autaipe no te tau i ‘ō atu i te 2020 ».

 

Ua fa’a’amui mai te reira ‘iri ‘amura’a menemene i te mau ti’a mana no te mau ‘Ōire e te mau Ti’amana no te mau Pū Mana Fa’atere, to te Haunui e to te Haufenua, tera ra, te vai ato’a ra to te Unuma e te mau Ti’a ma’itihia no Farani e no Niu-Taratoni. Ua riro te reira taime ‘aitauira’a e ferurira’a mana’o ei ‘uputa no te ‘iriti i te mau tau’aparaura’a no ni’a iho i te mau ‘opuara’a rarah a te mau ‘Ōire no Porinetia, « I ‘o atu i te 2 020 ». Te fā e titauhia ra e te mau ti’a no te reira o te fa’ata’ara’ a ia i te mau parau rarahi no te ao o te mau ‘Ōire « i roto i ta tatou ‘ōpuara’a no te tōtaiete o te toro ra i roto i te mau tauto’ora’a ‘api no te fa’arava’ira’a faufa’a, no te tōtiare e no te ‘arutaimareva ».

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu te Mono-Peretiteni i te tauturu a te Haufenua i te mau ‘Ōire, ma te fa’aha’amana’o i te mau tautop’ora’a a te Haufenua mai te matahiti 2 014 maira, i te pae ihoa no te mau tauturu a te Haufenua na roto i te mau pu’eparau horo’ara’a tauturu moni o tei hamanihia’tu na e te Tomite no te Fa’ahotu i te mau ‘Ōire (TFO=DDC). Ua fa’ a’ite atu ‘ōia i te hi’o ateara’a a te Haufenua e te ti’ara’ a o te mau ‘Ōire i roto i te parau no te Fa’anahora’ a no te pupura’a mana e no te fa’atutera’a a te mau ‘Ōire o tei fa’ahitihia i roto i te Rurura’a Merohope.

E ti’a atu te Mono-Peretiteni na ni’a i te i’oa o te Peretiteni Edouard Fritch i roto i te farereira’a matahiti o te ‘Āpo’ora’ahau e te mau Tavana ‘Ōire no Porinetia farani o tei tapa’ohia no te mahana pae nei i te Peretitenira’a.