Mono-Peretītenira’a

Ua ti’a mai te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, no te Peretiteni Edouard Fritch, i roto i te farereira’a matahiti a te mau Tavana ‘Ōire no Porinetia farani, o tei tupu i te mahana pae iho nei i te Peretitenira’a.

 

Taua farereira’a matahiti ra no te tau’aparaura’a e no te ‘aitauira’a, o tei hina’arohia e te Peretiteni Edouard Fritch, ua riro ia ei ‘ūputa e ei taime no te mau Mero no te ‘Āpo’ora’ahau no te ‘aitaui e te mau Ti’a Mā’itihia no te mau ‘Ōire, i ni’a e rave rahi mau tumu tapura ‘ohipa a te ‘Āpo’ora’ahau i te pae no te autaipera’a e no te fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire.

 

No te fa’atoro atu a i te 28 ra’a no te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire o tei fa’atupuhia i te hepetoma i ma’iri a’e nei e te SPCPF (AFOPF), ua fa’aha’amana’o mai te Mono-Peretiteni « i te mana’ona’ora’a ‘otahi » a te Haufenua, « te tape’ ara’ a i te hō’ē autaipera’a maramarama e te ‘opa’opa ‘ore i roto i te fa’aturara’a i te mau hi’ora’a a te tahi e te tahi » no te tupu maita’ira’a o te mau tapura ‘ōpuara’a e te fa’a’ohipara’a i te mau porotita a te Hau, a te au Tuha’a fenua e a te mau ‘Ōire.

Ua ha’apapu mai te Mono-Peretiteni e ua fa’ariro te Peretiteni i te Tavana ‘Ōire « ei Ti’a ma’itihia fatata roa a’e i te huira’atira » e to’na hina’aro « ia turu’i ia i ni’ a i te mau Tavana ‘Oire e te mau ‘ Āpo’ora’a ‘Ōire no te ha’a fa’atupura’a i te mau tapura ‘ohipa titau matameha’i roahia mai no te orara’a ‘ahune o to tātou mau huira’atira. »

 

Ua hamani a’e nahia mai te hō’ē parau ha’apapa no te tauturu a te Haufenua i te mau ‘Ōire, e te Mono-Peretitenira’a i roto i te ‘iritira’a i teie Rurura’a Merohope i tupu a’e nei. Ua fa’aha’amana’o mai ‘ōia e tei ni’a te reira tauturu «   i te faito 15,7 miria toata farane na te FIP ». E tapitihia te mau ‘aufaura’a matahiti « no te fā’i i te mau taere no na matahiti e piti i mahemo, « ‘ōia ho’i, hō’ē miria toata farane i te matahiti ». No te tuhaa tauturu a te Haufenua i te mau fa’ahotura’a a te mau ‘Oire, hau atu i te 5,2 miria toata farane, o tei ‘aufauhia’tu na mai te 2 014 maira, te hō’ē ia faito tauturu tamau piri i te 49 %. Te ‘opuara’a no te fa’atauiui i te PApature o tei tu’uhia’tu na e te mau ‘Auvaha Porinetia no roto i na ‘Āpo’ora’a Teitei no Farani, ua fa’ahiti ato’ahia mai e te Mono-Peretiteni «  o te oti vave ato’a mai ».

 

E niuhia te tapura ‘ohipa ru roa a te ‘Āpo’ora’ahau i ni’a i te ha’apuai fa’ahoura’a’tu i te mau matini no te mau tauturura’a i te mau ta’ata i roto i te mau tuha’a no te mau ti’ara’a ‘ohipa e no te mau autahira’a. Ua fa’ahiti ato’a mai te Mono-Peretiteni i te mau fa’anahora’a no te mau tauturu e vai nei no te pae no te fa’arava’ira’a faufa’a, no te nohora’a, no te mau punavai tumu, no te fariira’a ratere e no te rima ‘i, note tuha’a ihoa ra no te tuatapapara’a i te mau fa’anahora’a no te tauturu hau.

 

Ua ha’afaufa’ahia taua mahana ra e te mau tatarara’a faufa’a e te maramarama a te mau Fa’aterehau rau e a te mau Ra’ atira no te mau Pū ‘Ohipa no te faufa’ara’a o te ta’ato’ara’ a. Te mau pu’eparau ihoa ra no ni’a i te fa’anahonahora’a i te fa’ataura ‘ōirera’a (te hamanira’a i te SAGE), te Fariira’ a Ratere (oriori mata’ita’i na ni’a i te manua e e faaturera’a i te mau pu hotera no te fariira’a ratere), te ‘ea (te amora’a totiare no te mau rapa’aura(‘a na roto i to tatou mau Ta’amotu) e te ‘arutaimareva (te utara’a mai i te mau pehu fa’atupu ‘ati).

No te pū’ohu, ua fa ‘atae te Mono-Peretiteni i te mau Tavana ‘Ōire, i te tahi poro’i no te Hō’ēra’a niuhia i  ni’a i te « ‘ānanahira’a o to tātou mau Huira’atira e o to tātou nei Fenua, i ‘ō atu  i te matahiti 2 020, te māfatu no te parau tumu o tei ha’afaufa’ahia i roto i te mau tau’aparaura’a no te Rurura’a Merohope a te mau Tavana ‘Ōire ».