Mono-Peretītenira’a

Ua fa'atupu mai nei te pupu no Tahiti Nui Hotu Moana, arata'ihia mai e Wang Cheng tane, e rave rahi mau putuputura'a 'ohipa, mai tō'na taera'a mai i Porinetia nei, i te hope'a hepetoma i mā'iri a'e nei, e te mau 'ihirave'a 'aravihi no te fenua nei e te mau piha tuatapapara'a no te fa'anu'u i te mau tapura 'ohipa rarahi roa a te mau ICPE (PAPA= mau patura'a  'āpapahia no te paruru i te 'arutaimareva)

 

Ua fa'atumu rahi ato'ahia te mau rurura'a a te mau tino 'ihi rave'a 'aravihi na roto i te mau farereira'a e te Peretiteni Edouard Fritch e tā'na mau Fa'aterehau. Ua hina'aro ato'a o Wang Cheng e fa'aea mai no te tahi tau 'āhuru mahana i Porinetia nei no te horo'a mai, ma te maramarama, i te mau ha'amaramaramara'a ato'a no te pae 'ihi rave'a 'aravihi e hna'arohia no te mau tuatapapara'a no ni'a i te tupu mai e te hi'opo'ara'a 18 mau pu'eparau ICPE (PAPA) no ni'a i te fa'a'apura'a fa'a'amura'a i'a no Hao.

 

Ua ha'apapu fa'ahou mai a te tomite a Tahiti Nui Hotu Moana i tō'na hina'aro papu no te fa'atura i te mau ture ato'a e te mau fa'aturera'a ato'a e fa'a'ohipahia nei i Porinetia i te pae no te parurura'a i te 'arutaimareva. E tere ato'a atu o Wang Cheng tane i Hao, no te fa'ahaere i to'na mau mana'o no te fa'atupura'a i taua tahua 'ohipara'a ra.