Mono-Peretītenira’a

No te fa’atere noara’a ā i te tapura ‘ohipa a te Āpo’ora’ahau no te fa’ahotu ‘ahunera’a i te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia, ua farii te ‘Āpo’ora’ arahi no Porinetia farani i te fa’aotira’a mana no ni’a i te fa’atauira’a N°3 no te fa’aotira’a mana no te 1 no titema 2 016 o te ha’amana ra i te ‘Āfata terera’a faufa’a rahi a Porinetia farani no teie matahiti 2017.

 

E nehenehe ta te mau rave’a i fa’ata’ahia i roto i teie ‘Āfata faufa’a fa’arava’i e paturu ha’apuai fa’ahou i te mau rave’a no te paturura’a i te mau taiete ‘ohipa, no te fa’ahotura’a i te mau punavai faufa’a tumu, i te ha’afatura’a i te hō’ē  fenua e i te fa’arava’i ha’amaita’ira’a i te nohora’a e te fa’atupura’a i te ti’ara’a ‘ohipa, no te paturu fa’ahoura’a’tu a i te ha’amahuta fa’ahoura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a o tei ha’apapuhia mai na e te IEOM.

 

E ‘āfa’i ato’a mai teie ‘Āfata faufa’a fa’arava’i i te hō’ē tuha’a paturu rahi i te ‘Āfata a te Āutahira’a na roto i te fa’ira’ a i te ‘āpo’o ‘ōta’a noa a te RSPF. No te reira tumu, e ‘aufauhia’tu hō’ē faito faufa’a hau atu i ni’a i te faito 1,6 miria toata farane i roto i te ‘Āfata no te Ti’ara’a ‘Ohipa e te ‘Ārora’a i te Orara’a Veve.

 

No reira, na roto i teie ‘Āfata faufa’a fa’arava’i, te hina’aro te ‘Āpo’ora’ahau e ia roa’ahia tera e toru mau fā no te ha’apa’ari i te tapura ‘ohipa no te fa’arava’ira’a faufa’a, no te paturu i te ti’ara’a ‘ohipa e te tauturura’a i te feia riirii. Te mau rave’a no te fā’i i te reira mau titaura’a hau atu no roto mai ihoa ia i te moni toe no te ‘Āfata terera’a ‘ohipa roto no te matahiti 2 016, i ni’a i te faito e 5,384 miria toata farane. E mau pautuutu noa teie ‘Āfata fa’arava’i i te pae no ta’na tuha’a terera’a ‘ohipa roto i ni’a i te faito 12,297 miria toata farane e no te tuha’a no te fa’ahotura’a i ni’a i te faito e 4,667 miria toata farane.

 

Ha’amanara’a i te fa’atauira’a i te mau ‘afata terera’a faufa’a a te mau umera moni ta’a-è

 

Ua ha’amana ato’a te ‘Āpo’oraarahi no Porinetia farani, i te ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no ni’a i te fa’atauira’a N°3 no te fa’aotira’a mana no te 1 no titema 2 016 ra o te ha’amana ra i te mau ‘Āfata terera’a faufa’a a te mau numera moni ta’a-è no teie matahiti 2 017.

No te mau ‘Āfata no te mau numera moni ta’a-è, no ni’a iho ia i te mau fa’atauiuira’a no te mape’era’a i te ‘opuara’a no te fa’aotira’a mana no ni’a I te fa’atauira’a N°3 o te ‘afata terera’a faufa’a rahi, no ni’a ihoa ra i te tuha ‘a no te ‘afaa hau no te faito 1,6 miria toata farane na te ‘Afata no te Autahira’a a Porinetia farani na rto i te ‘Āfata no te Ti’ara’a ‘Ohipa e no te ‘Arora’a i te Orara’a Veve e aore a ia, i te ‘Āfata no te Tape’ ara’ a e no te Tauturura’ a i te mau ho’o o te mau mori, ‘inaha, hō’ē tuha’a no te mau faufa’a i toe mai o te fa’a’ohipa fa’ahouhia’tu no te paturu i te ti’ara’a ‘ohipa, i ni’a i te faito e 5 50 mirioni toata farane.

 

Ture ‘Āi’a no te mau tauturu no te mau tauiha’a a te mau taiete ‘ohipa na’ina’i

 

Na roto i te fa’anahora’a no te Hoho’a no te Ha’amahutara’a, e piti fa’anahora’a tauturu o tei fa’a’ohipahia mai i e tetepa ra 2 016, no te mape’e i te fa’anahonaho fa’ahoura’a i te mau fare e te ho’ora’a mai i te mau tauiha’a ‘api, fa’ata’a ta’a-è hia ihoa no ta ratou mau tapura ‘ohipa, e no te mape’era’a i te mau fatu faretoa e te mau fatu fare tama’ara’a i rot i ta ratou mau ‘opuara’a no te fa’a’apira’a, no te fa’anahonaho fa’ahoura’a e no te fa’arava’ira’a i te mau fa’atianira’a i te mau vahi ho’oho’ora’a e aore ia no te mau fare tama’ara’a i Porinetia farani.

 

Ua pahono mai te reira mau fa’anahora’a no te hoho’a o te mau tapura ‘ohipa no te fa’arava’ra’a faufa’a a te ‘Āpo’ora’ahau i te ho’e tuha’a faufa’a rahi o tei tia’i rahi noahia mai na e te mau ti’a no te fa’ahotura’a fa’arava’ira’a faufaa no te fenua ne ‘inaha, piri i te 500 rahira’a pu’eparau o tei fa’ataehia’tu i roto i te piha ‘ohipa a te hau tei ia’na ra te tareni no te hamanira’a i te mau pu’eparau, no te faito ta’ato’a no te mau anira’a tauturu matutuhia i ni’a i te 800 mirioni toata farane no te rahira’a 1, miria toata farane no te mau fa’ahotura’a e aore ra no te mau ha’amau’ara’a n te mau tauiha’a.

 

No reira, ua ma’iti ia te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te mahana piti ra hō’ē ‘ōpuara’a ture ‘Āi’a o te paturu ra i te fa’anahora’a no te mau tauturu no te mau tauiha’a a te mau taiete ‘ohipa rii na’ina’i e no te fa’atupura’a e no te ha’afaufa’a fa’ahoura’a i te mau faretoa rii na’ina’i e te mau fare tama’ara’a, ma te mata ara ha’apa’o maita’i i tei orahia mai na i roto i na matahit e piti i fa’a’ohipahia mai taua mau ‘afata terera’a faufa’a matamua ra.

 

‘Ēita te mau ‘avei’a e taui, ‘inaha, te fā o te fa’afana’ora’a ia i te mau taiete rii ‘ohipa na’ina’i i te hō’ē tauturu no te mau tauiha’a i ni’a  te faito hope’a roa e 50 % no te faito ta’ato’a  te mau ha’amau’ara’a fariihia ‘aia ra te TVA to roto, o tei papahia i ni’a roa, i ni’a i te faito e 3 mirioni toata farane. Te tauturu no te fa’atupura’a e no te haafaufa’a fa’ahoura’a e vai fa’ata’a noahia te reira na te mau faretoa na’ina’i e na te mau fare tama’ara’a, ‘ēiaha ra te mau taiete o te fa’a’ohipa ra i te mau tapura ‘ohipa auiui noa te vahi. Te faito no te tauturu a te hau, ua papahia ia i ni’a i te 50 % ,o te faito ta’ato’a o te mau ha’amau’ara’a fariihia ‘aita ra e TVA i roto, i n’a  te faito ‘oti’ahia e 5 mirioni toata farane.

 

E ‘iteanoa-hia te huru papa o te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia, na roto i te hō’ē faito rahira’a o te mau taiete rii ‘ohipa na’ina’i roa. E fa’a’ohie teie ture ‘Āi’a i te mau titaura’a a te hau i te mau taiete ‘ohipa, na roto i te fa’aitira’a i te mau pu’eparau e titauhia ma ei ha’apapura’a e nehenehe atu ai e titi’a faitohia a ratou mau pu’eparau.

 

E ha’amana teie ture i te mau fa’anahora’a fa’aturehia no te mau tauturu o te ‘aufauhia’tu ia ro’ohia noahia’tu e e mau ‘ati natura o te ‘itea maita’ihia’tu e te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau. Ei fa’ahopera’a, te ta’ato’ara’a no te mau pu’eparau no te mau anira’a tauturu, e tae noa’tu i te mau anira’a tauturu no roto mai i te mau ‘ati natura, e tu’uhia’tu ia i roto i te horo’ara’a mana’o o te Tomite Tuatapapa, e te reira, noa’tu e aha te huru no te faito o te tauturu.