Mono-Peretītenira’a

Ua horo’a mai te tomite a TNOF (Tahiti Nui Hotu Moana), arata’ihia mai e Wang Cheng e te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani, i te mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a,  i te ha’apapura’a no ni’a i te ‘ōpuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a i Hao. Ua fa’ahu’ah’a mai o Tahiti Nui Hotu Moana i te mau tapura ‘ohipa rau o tei ravehia mai e tae ra mai i teie nei e ua fa’aara mai ‘oia e ha’amata te tuha’a no te ha’apapura’a i te tahua fenua e no te mau tapura ‘ohipa ato’a i te titema e haere mai nei.

 

Ua ha’amatahia mai teie ‘ōpuara’a i te novema 2 012 ra. Ua tu’urima na te ‘Āpo’ora’ahau a Oscar Temaru e te pupu ti’a no te totaiete Tian Rui,  i te hō’ē epitetore ‘opuara’ a no te fa’a’ite mai i te mau mana’o rarahi matamua roa no te hō’ē ‘opuara’a fa’a’apu’ara’a  fa’a’amura’a i’a.

I te tiunu 2 013, ua rave atu na te Fa’aterehau no te mau Faufa’a Moana no te ‘Āpo’ora’ahau a Gaston Flosse, o Tearii Alpha, i te hō’ē tere i te fenua Taina no te farerei atu ia Wang Cheng tane.

 

I te fepuare 2 014, ua tu’urima na te ‘Āpo’ora’ahau a Gaston Flosse i te hō’ē fa’aaura’a e te tōtaiete Tian Rui Araao fa’aterehia e Wang Cheng, no te fa’ata’a i te mau reni ‘ihi rave’a rarahi roa, te mau fa’atutera’a, e i te pae no te faufa’a tumu, o te ‘ōpuara’a. Te fa’ahiti maira te fa’aaura’a e ia ha’amauhia te hō’ē Pū no te fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a i ni’a  te hō’ē motu aruaru no te Ta’amotu no Tuamotu ma, tera ra, e nehenehe ato’a ia ha’amauhia te tahi è atu mau pū i ni’a i te tahi è atu mau vahi.

 

I te ‘atopa 2 014, ua ha’amauhia mai te tōtaiete no te ti’ara’a mana porinetia o Tahiti Nui Hotu Moana, e te hō’ē moni pàpà tumu totiare i ni’a i te faito 1 miria toata farane.

 

I te hope’a no ‘eperera 2015, ua tu’uhia te pu’eparau no te anira’a  te Parau Fa’ati’a.

 

I te hope’a no tetepa 2015, ua tu’uhia mai te pu’eparau n te anira’a i te parau fa’ati’a no te patura’a i te « Pū Orara’ a ».

 

I te ‘ātopa 2015, ua tu’uhia mai te pu’eparau no te anira’a i te parau fa’ati’a no te patura’a i te « Pū Fa’a’ohipara’a i te Fa’a’amura’a I’a ».

 

I te ‘eperera 2016, ua fa’aoti manahia te uiuira’a mana’o o te hau no ni’a i te fa’atupuhia mai.

 

I te tiunu 2016, ‘ōia ho’i 13 ‘āva’e i muri mai i tō’na tu’ura’aha mai, ua horo’ahia te parau fa’ati’a no te Fa’aafarora’a i te tahua fenua.

 

I te tiurai 2016, ‘ōia ho’i, piri i te hō’ē matahiti i tō’na tu’ura’ahia mai, horo’ahia te parau fa’ati’a no te patura’a i te Pū no te Orara’a.

 

I te tetepa 2016, ‘ōia ho’i, piri i te ho’e matahiti i tō’na tu’ura’ahia mai na, ua horo’ahia te parau fa’ati’a no te patura’a i te Pū no te fa’a’ohipara’a i te fa’a’amura’a i’a.

 

I muri a’e i te horo’ara’ahia tera e toru mau parau fa’ati’a hina’aro rahi roahia a’e, i roto e rave rahi mau ‘āva’e ‘ohipara’a i rotopu i te mau pupu a Wang Cheng tane e ta te Haufenua no ni’a  te mau Patura’a ‘Apapahia no te Paruru i te ‘Arutaimareva (ICPE=PAPA). I teie mahana, ua maramarama maita’i fatata te ta’ato’ara’a o te mau PAPA (ICPE) e ua roa’a mai i te mau Piha toro’a a te feia titorotoro a Porinetia farani te pae rahi no te mau ha’amaramaramara’a ‘ihi rave’a ‘aravihi o te pahono i te mau titaura’a ture e vai nei.

 

No reira, te ha’amatara’a i te tuha’a no te mau tapura ‘ohipa/ no te fa’a’afarora’a i te mau tahua fenua i ni’a ite motu aruaru no Hao, e tupu te reira i te titema 2017 nei.

 

Ua ha’apapu mai o Tahiti Nui Hotu Moana i te ‘ōpuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a I’a i Hao

 

Ua parahi mai nei ho’e tomite na Tahiti Nui Hotu Moana, arata’ihia e tō’na Peretiteni, o Wang Cheng, i te roara’a 15 mahana i Tahiti e  Hao.

 

I te hopera’a te reira purutiara’a mai to ratou, te ‘oa’oa ra o Tahiti Nui Hotu Moana i te ha’apapu atu e ua ‘āmui pa’ato’ahia mai te mau titaura’a no te ha’amata i te tuha’a no te patura’a no taua ‘ōpuara’a ra i roto i te mau ‘āva’e e haere mai nei, e e ha’amatahia te mau tapura ‘ohipa i Hao i te titema 2017 nei. Te mau nei o Tahiti Nui Hotu Moana i te ta’ato’ara’a no te mau parau fa’ati’a no te patura’a e i te ta’ato’ara’a no te faufa’a no te paturu fa’atpura’a i te reira ‘opuara’a. No reira, te ha’apapu atu nei matou e fa’atupu maoti mau o Tahiti Nui Hotu Moana (TNHM) i te ‘opuara’a i fa’aarahia’tu na.

 

I roto i teie mau hepetoma e haere mai nei e fa’aarahia’tu ai te tarena papu maita’i.

 

Ho’e autaipera’a papu maita’i i rotopu ia Tahiti Nui Hotu Mona e te Haufenua

 

E hina’arohia no te ‘opuara’a no te fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a no Hao ia patuhia 18 mau paturra’a ‘apapa maita’ihia no te parurura’a i te ‘arutaimareva (ICPE=PAPA) e ho’e tuatapapara’a hohonu no ni’a i te tupu mai i ni’a i te ‘arutaimareva ‘EIE=TTA). I roto i teie purutiara’a mai to’na, ua fa’atupu na o TNHM (TNFO), e rave rahi mau rurura’a tapura ‘ohipa e te mau piha toro’a tuatapapara’a porinetia e te mau Fa’aterera’ahau er te mau Piha ‘Ohipa no Porinetia farani (Fa’aterera’ahau ti’ā’au i te ‘Arutamareva, Fa’aterera’ahau no te mau Faufa’a Moana, Ti’ā’au i te pioparurura’a, Fa’atereha ti’ā’au i te mau Fa’ahotura’a Rarahi e te Peretitenira’a no Porinetia farani).

 

Te ‘ite no ta rātou i ora mai na e te mau ‘aravihi o te mau piha tuatapapara’a no Porinetia, mai te PTPU, CAPSE e te TCT, o te mau pu papu roa ia no to rātou ha’apa’o maita’i, to rātou ‘aravihi e te papu no ni’a i te ‘opuara’a no te fa’a’apura’a  fa’a’amura’a  i’a.

 

Taua mau rurura’a ra o tei ravehia mai na, na roto i te mana’o ‘ōtahi na roto i te maramaramara’a, o tei fa’atupu mai na ia i te nu’ura’a vitiviti no te hamanira’a i te mau pu’eparau ‘ihi rave’a ‘aravihi titauhia mai e te mau ture e te mau fa’aturera’a no Porinetia farani.

 

Hō’ē fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a fa’atura maita’i i te mau titaura’a rarahi roa no te fa’ahotura’a e i’a i te vaira’a

 

Ua ha’apapu fa’ahou mai o Tahiti Nui Hotu Moana, mai tā’na i fafau mai na i te ‘ōmua roara’a, e fa’atura ‘ōia i te mau titaura’a a te mau ture, a te mau fa’aturera’a, a te mau titaura’a no te ‘ea e no te ‘arutaimareva no Porinetia farani, ma te fa’ahahi ‘ore iti noa a’e. Ua tapurahia te ‘opuara’a fa’a’apura’a fa’a’amura’a  i’a no Hao i roto i te fa’anahora’a no te fa’ahotura’a e ti’a i te vaira’a. Te ttau ra o Tahiti Nui Hotu Moana i te hō’ē huru fa’a’apura’a fa’a’ amura’a i’a e te hō’ē huru faito hotu no roto mai i te fa’a’amura’a faito hau è i te maita’i e te fa’ahiahia, ma te fa’a’amu i te mau huru i’a no rto noa i te mau tairoto pornetia. Te ani ra o Tahiti Nui Hot Moana i te mau Rapera Araao ASC (‘Āpo’ora’a Fa’a’amura’a I’a ‘Ihihoropahi=AFI) e BAP (Te mau Fa’anahora’a Maita’i roa a’e no te Fa’a’amura’a I’a=FMF).

 

No reira, te tauto’ora’a faufa’a roa a’e a Tahiti Nui Hotu Moana, o te ‘ohipara’a ia e te fa’a’amura’a i te mau I’a, mai te fanau’ara’a mai e rarahi noa mai i roto i te hō’ē miti faito hau roa a’e i te maita’i, no roto anei i te mau ‘apo’o hamanihia  ni’a i te fenua, e aore ia, e aore ra, ma te fa’atu’ati i te feia fa’a’amu I’a porinetia, i roto i te mau ‘afata i roto i te mau tairoto. E ma’iti o Tahiti Nui Hotu Moana i te hō’ē fa’ahotura’a hau roa a’e i te maita’i. No te fa’atupu i te reira, e turu’i o Tahiti Nui Hotu Moana i ni’a i te ‘ite no te ravera’a e te ‘aravihi rah o Tian Rui Araao e i ni’a  te mau rave’a n te ‘ihi ma’imira’a e no te fa’ahotura’a a te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no te Moana no Shanghai. E fa’aaura’a ta te Fare Haapiira’a Tuatoru no te Moana no Shanghai e o Tian Rui no te mape’era’a ia Tahiti Nui Hotu Moana i roto i tō’na hotura’a.