Mono-Peretītenira’a

Ua farii te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana pae ra, ia Alexandre Luckiewicz, ra’atira no te mau Aura’a e te mau tapura ‘ohipa Ara-Moana no te ‘Aro Puparara’a Moana Farani (Cluster), ti’ā’au i te arai vavaora’a i te mau Pū ‘Aro Puparara’a Moana Farani no te Ara-Moana, o tei ‘āpe’ehia mai e Gérard Siu, Peretiteni no te ‘Aro Puparara’a Moana Farani i Porinetia farani nei.

 

Ua nehenehe, na roto i taua tau’aparaura’a ra, i te fa’ahitihia mai te porotita no te fa’ahotura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a o te moana i Porinetia farani nei e i te mau tuha’a ihoa ra, no te mau piopunafaufa’a moana, no te fariira’a ratere e no te ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te pahi.

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu te Mono-Peretiteni e te hina’aro papu nei te ‘Āpo’ora’ahau e ha’apuai e e fa’ahotu fa’ahou i te mau punavairau ato’a no te Fa’arava’ira’a faufa’a Ninamu, o tei riro ei mau punavai no te fa’aora’a mai i te mau faufa’a moni e no te fa’atupura’a i te mau ti’ara’a ‘ohipa a te Fenua nei.